Hạ tầng công nghệ thông tin của ngành Thuế được triển khai đồng bộ,

Hạ tầng công nghệ thông tin của ngành Thuế được triển khai đồng bộ, kết nối từ trung ương tới địa phương. Ảnh: Đức Minh

Triển khai đồng bộ các giải pháp hạ tầng kỹ thuật

Theo Cục Công nghệ Thông tin - Tổng cục Thuế, trong những năm qua, ngành Thuế đã triển khai hạ tầng kỹ thuật nhằm đáp ứng yêu cầu triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của Chính phủ, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế. Đồng thời, chuyển đổi hệ thống từ kiến trúc xử lý phân tán tại địa phương thành kiến trúc xử lý tập trung tại Tổng cục Thuế; triển khai các giải pháp công nghệ quản lý hạ tầng tiên tiến, hiện đại nhằm tăng sự linh hoạt, giảm thời gian triển khai hệ thống CNTT, nâng cao hiệu quả sử dụng, chia sẻ tài nguyên hệ thống và giảm kinh phí đầu tư hạ tầng;… tạo tiền đề triển khai các giải pháp, công nghệ ứng dụng cuộc cách mạng 4.0 và chuyển đổi số.

Xét theo hướng khách quan, hạ tầng kỹ thuật CNTT ngành Thuế đã có những nâng cấp lớn, đảm bảo các chuẩn quy định chung của ngành Tài chính, đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao về khai thác và sử dụng hệ thống CNTT.

Đơn cử, ngành Thuế đã triển khai hệ thống mạng Intranet với tốc độ cao kết nối giữa trung tâm miền Bắc và miền Nam, kết nối từ cục thuế đến trung tâm tỉnh và đến trung tâm miền. Hạ tầng truyền thông kết nối các chi cục thuế với trung tâm tỉnh theo Dự án Hạ tầng truyền thông ngành Tài chính đảm bảo đáp ứng yêu cầu truyền nhận dữ liệu để triển khai ứng dụng quản lý thuế xử lý tập trung, khai nộp thuế điện tử, hoàn thuế.

Về hạ tầng trung tâm dữ liệu, bước đầu tiên trong quá trình hiện đại hóa hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu chuyển đổi chiến lược từ xử lý phân tán về xử lý tập trung tại Tổng cục Thuế là triển khai hệ thống hạ tầng kỹ thuật Trung tâm dữ liệu ngành Thuế năm 2010.

Trong những năm qua Tổng cục Thuế đã đầu tư trang bị thiết bị đáp ứng kịp thời yêu cầu quản lý thuế. Hệ thống máy chủ xử lý tập trung của ngành Thuế được quy hoạch chi tiết, rõ ràng theo chức năng như: chức năng dịch vụ quản lý dữ liệu, chức năng ứng dụng, chức năng trao đổi dữ liệu với cấp dưới và đơn vị ngoài, chức năng cung cấp dịch vụ mail exchange, kết nối dịch vụ Internet... Hạ tầng máy chủ liên tục được cập nhật các công nghệ mới như triển khai các hệ thống điện toán đám mây, ảo hóa đa số hạ tầng máy chủ tại Trung tâm Dữ liệu Tổng cục Thuế và cục thuế, linh hoạt trong việc cấp phát và thu hồi tài nguyên hệ thống.

Ngoài ra, các hệ thống dịch vụ công liên tục được nâng cấp, mở rộng chức năng, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tiếp phục vụ doanh nghiệp và người nộp thuế, hạ tầng các ứng dụng dịch vụ công được triển khai trên các công nghệ hạ tầng tiên tiến, tốc độ cao... Công tác vận hành, quản trị hệ thống trong giai đoạn 2016 - 2020 đã được quan tâm, xây dựng, bước đầu hình thành mô hình quản trị thống nhất, mang tầm vóc của một hệ thống CNTT hiện đại.

Tiếp tục hiện đại hóa công nghệ thông tin

Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Ngọc Minh, Tổng cục Thuế đã xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, hệ thống CNTT của Tổng cục Thuế cần đáp ứng các mục tiêu sau: Tiếp tục xây dựng một hệ thống thông tin quản lý thuế tích hợp, tập trung, đảm bảo công khai minh bạch, hiệu quả, tăng tốc độ xử lý công việc, giảm chi phí hoạt động, cũng như đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả trong quản lý nhà nước. Xây dựng một môi trường làm việc số, tích hợp cho cán bộ thuế, giúp tinh giản và tự động hóa các quy trình hoạt động nội bộ, cung cấp khả năng tra cứu thông tin và xử lý nghiệp vụ trên thiết bị di động, thiết lập văn phòng không giấy tờ.

Cung cấp các dịch vụ điện tử và các dữ liệu điện tử bao gồm dữ liệu mở, tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia để tạo thuận lợi cho người nộp thuế, góp phần nâng cao xếp hạng của Việt Nam về mức độ đơn giản, thuận lợi về thuế. Cùng với đó, xây dựng các nền tảng số cung cấp dịch vụ số bao gồm hệ thống quản lý hóa đơn điện tử và nền tảng truyền nhận dữ liệu hóa đơn điện tử, dịch vụ định danh, xác thực mã số thuế theo kế hoạch về định danh và xác thực điện tử, các dịch vụ dữ liệu mở,... cho các tổ chức, doanh nghiêp và người dân.

Xây dựng các nền tảng tích hợp, nền tảng dữ liệu lớn. Xây dựng nền tảng dữ liệu chuyên ngành Thuế và dữ liệu ngành Tài chính để cung cấp thông tin đầy đủ cho việc chỉ đạo điều hành, kết nối trao đổi thông tin liên thông giải quyết thủ tục hành chính giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các nền tảng thu thập và phân tích dữ liệu lớn để hỗ trợ công tác quản lý thuế và hoạch định chính sách.

Một mục tiêu nữa là duy trì và nâng cấp hạ tầng CNTT với công nghệ hiện đại, bảo mật đảm bảo thực hiện tốt các yêu cầu trao đổi tích hợp thông tin trong và ngoài ngành. Phát triển hạ tầng kỹ thuật CNTT, trang thiết bị tiên tiến, hiện đại, đồng bộ. Đảm bảo hệ thống CNTT vận hành liên tục, hiệu quả, an toàn thông tin và bảo mật dữ liệu.

Quản lý, chống thất thu trong kỷ nguyên số hóa


Ngành Thuế cũng rất tích cực trong việc xây dựng, nâng cấp các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động nghiệp vụ của cơ quan Thuế. Đặc biệt, việc triển khai hệ thống quản lý thuế tập trung không chỉ góp phần hỗ trợ ngành Thuế quản lý chặt chẽ và đầy đủ số lượng người nộp thuế, nghĩa vụ thuế của từng người nộp thuế, chống thất thu ngân sách nhà nước mà còn góp phần hỗ trợ Tổng cục Thuế hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ về cải cách công tác quản lý thuế, hiện đại hóa ngành Thuế, cải cách thủ tục hành chính thuế.

Minh Đức