Ngành Thuế sẽ tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy xuống còn 413 chi cục thuế
Thu nội địa quý IV/2021: Dự báo chỉ đạt trên 60% so với cùng kỳ
Bài 3: Lộ trình áp dụng hóa đơn điện tử 2 giai đoạn
Ông Vũ Xuân Bách thông tin về các giải pháp hỗ trợ của ngành Thuế tại diễn đàn.
Ông Vũ Xuân Bách thông tin về các giải pháp hỗ trợ của ngành Thuế tại diễn đàn.

PV: Trong bối cảnh hiện nay, doanh nghiệp, người dân đang phải “thích ứng”, hẳn là ngành Thuế không thể đứng ngoài cuộc. Bản thân ngành Thuế phải làm gì để “khớp” với những thay đổi của doanh nghiệp do bối cảnh dịch bệnh, thưa ông?

Ông Vũ Xuân Bách: Để đồng hành với doanh nghiệp do bối cảnh dịch bệnh, ngành Thuế đã hỗ trợ kịp thời và tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp kê khai hưởng các chính sách hỗ trợ về thuế, phí đã được các cấp có thẩm quyền ban hành với thủ tục đơn giản và bằng hình thức trực tuyến.

Đồng thời, để phù hợp với những thay đổi trong quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp, ngành Thuế tiếp tục mở rộng phạm vi triển khai hệ thống thuế điện tử đối với các dịch vụ: khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử, hóa đơn điện tử. Đã có hơn 99,6% tổng số doanh nghiệp tham gia khai thuế điện tử; 98,7% nộp thuế điện tử. Việc đẩy mạnh triển khai các dịch vụ thuế điện tử đã tạo thuận lợi cho cả người nộp thuế và cơ quan thuế trong bối cảnh dịch Covid-19.

PV: Được biết, Tổng cục Thuế sắp triển khai hóa đơn điện tử tại 6 tỉnh, thành phố, tiến tới áp dụng hóa đơn điện tử trên cả nước. Đây có phải là một trong các giải pháp tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân và cũng là sự “thích ứng” của cơ quan thuế không, thưa ông? Xin ông chia sẻ thêm.

Ông Vũ Xuân Bách: Một trong những giải pháp mang tính đột phá của ngành Thuế, góp phần chuyển đổi cách thức phục vụ người dân, doanh nghiệp, tạo thuận lợi, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp cũng như chuyển đổi cách thức tổ chức, quản lý của cơ quan thuế để thích ứng với điều kiện mới là việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử theo Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 13/06/2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ và Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/09/2021 của Bộ Tài chính, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2022.

Hiện ngành Thuế đã thực hiện thí điểm áp dụng hoá đơn điện tử tại 06 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Bình Định, Phú Thọ, Hải Phòng. Đối với doanh nghiệp, khi sử dụng hóa đơn điện tử theo chuẩn định dạng của cơ quan thuế và chuyển dữ liệu về cơ quan thuế thì giúp doanh nghiệp giảm chi phí giấy, mực in, vận chuyển và đặc biệt chi phí lưu trữ hóa đơn.

Doanh nghiệp không phải lập báo cáo sử dụng hóa đơn, dữ liệu từ hóa đơn điện tử được kết nối tự động với phần mềm khai thuế giá trị gia tăng nên doanh nghiệp không mất thời gian lập Tờ khai thuế giá trị gia tăng.

Khi nộp hồ sơ hoàn thuế, doanh nghiệp không phải gửi Bảng kê hóa đơn liên quan đến việc xác định số thuế giá trị gia tăng được hoàn. Hóa đơn điện tử có tính bảo mật cao vì sử dụng chữ ký số của người bán nên việc sử dụng hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn giấy đã góp phần ngăn chặn, khắc phục tình trạng làm giả hóa đơn.

Đối với cơ quan thuế, việc sử dụng hóa đơn điện tử giúp công tác quản lý thuế đạt hiệu quả cao hơn do hệ thống công nghệ thông tin dễ dàng truy vết hóa đơn để đối chiếu nhằm phát hiện nhanh và kịp thời các hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp, sử dụng hóa đơn khống để thực hiện các hành vi gian lận trong hoàn thuế giá trị gia tăng, trong hạch toán chi phí cũng như khi thanh toán vốn ngân sách.

Việc áp dụng hóa đơn điện tử tại 6 tỉnh sau đó mở rộng trên cả nước sẽ đáp ứng mục tiêu thực hiện chủ trương “Chuyển đổi số” của Chính phủ, tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp, người dân góp phần xây dựng cơ quan thuế hiện đại, minh bạch, cung cấp dịch vụ thuế chuyên nghiệp.

PV: Ở góc độ gần gũi với doanh nghiệp nhất, xin ông có một vài khuyến nghị để cộng đồng doanh nghiệp có thể tận dụng được những hỗ trợ, những cơ hội chuyển mình, phục hồi và phát triển?

Ông Vũ Xuân Bách: Mỗi giải pháp hỗ trợ về thuế, phí đều quy định rõ đối tượng áp dụng và có thời gian áp dụng cụ thể, rõ ràng, thủ tục đơn giản, thuận lợi nhất cho người nộp thuế.

Mặc dù cơ quan thuế đã thực hiện tuyên truyền sâu rộng, đầy đủ, nhưng để tận dụng được những hỗ trợ thì doanh nghiệp cũng cần chủ động trong việc theo dõi, tìm hiểu về nội dung chính sách và thủ tục áp dụng các chính sách, đặc biệt lưu ý các biện pháp có thời hạn nộp hồ sơ, đề nghị thì cần phải thực hiện theo đúng quy định.

Về dài hạn, doanh nghiệp cần phát huy sự năng động, sáng tạo, ứng dụng các hình thức kinh doanh mới, chuyển đổi số để vượt qua khó khăn, thách thức, thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Đồng thời, cộng đồng doanh nghiệp cần đồng hành cùng chính quyền, người dân phòng chống dịch hiệu quả để nhanh chóng phục hồi và phát triển trong bối cảnh “bình thường mới”.

PV: Xin cảm ơn ông!