Đại hội thi đua yêu nước ngành Tài chính

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội trao Huân chương Lao động cho các cá nhân có thành tích xuất sắc của ngành Tài chính

Chính từ đó, vườn hoa thi đua ngát hương này ngày mở rộng, thực sự trở thành phong trào quần chúng rộng rãi, có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, diễn ra liên tục, đạt được nhiều kết quả to lớn, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Tài chính 70 năm qua.

Nhiều hình thức thi đua thiết thực

Những năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn thách thức, đứng trước nhiệm vụ vẻ vang mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; toàn ngành đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ chính trị được giao. Vườn hoa thi đua ngành Tài chính về dự Đại hội thi đua yêu nước toàn ngành lần thứ IV càng nở rộ và ngát hương với trên 700 đại biểu đại diện cho hơn 8 vạn cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành, đó là những tấm gương điển hình tiên tiến tiêu biểu công tác trên các lĩnh vực tài chính- ngân sách, đáng khâm phục, tự hào. Điểm chung nhất của các điển hình tiên tiến là tinh thần thi đua vượt khó với quyết tâm cao, sự đóng góp cống hiến bền bỉ của từng cá nhân, tập thể nhằm hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ được giao.

Trong 5 năm qua, Bộ Tài chính đã tổ chức phát động 5 phong trào thi đua lớn, xuyên suốt toàn ngành. Nội dung và khẩu hiệu hành động của mỗi phong trào gắn liền với điều kiện hoàn cảnh kinh tế đất nước tại thời điểm phát động và mục tiêu chung mà toàn ngành tài chính phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Đặc biệt, năm 2015, Bộ đã phát động phong trào thi đua với khẩu hiệu “Phát huy truyền thống 70 năm xây dựng và phát triển ngành Tài chính; đoàn kết, sáng tạo, đẩy mạnh thi đua thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ Tài chính – Ngân sách 2015 và giai đoạn 2011-2015”. Cũng trong năm 2015, ngành Tài chính đã tổ chức xây dựng phim tài liệu truyền hình về 70 năm xây dựng và phát triển; Tổ chức 02 cuộc thi “Viết về những kỷ niệm sâu sắc của ngành Tài chính” và “Giải báo chí toàn quốc viết về ngành Tài chính”; xuất bản 3 cuốn sách: “Gương sáng, việc hay ngành Tài chính”; “Sắt son tài chính Việt – Lào” và “Các di tích lịch sử ngành Tài chính”.

Từ các phong trào thi đua chung của Bộ, hàng trăm phong trào thi đua có nội dung gắn với nhiệm vụ đặc thù của từng đơn vị đã được phát động rộng khắp trong toàn ngành, qua đó đã phát hiện được nhiều gương điển hình tiên tiến và được tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở, tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử của Bộ và các tạp chí, báo Ngành; từ đó xuất hiện ngày càng nhiều những tấm gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên nhiều lĩnh vực khác nhau của công tác tài chính- ngân sách.

Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước Phạm Phan Dũng
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội gắn Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Phạm Phan Dũng, Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Điển hình là phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách từng năm; “Thi đua hoàn thành kế hoạch xây dựng đề án, cơ chế chính sách; thực hiện văn minh công sở; ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả” của Cơ quan Bộ Tài chính.

Phong trào “Xây dựng, giữ gìn hình ảnh ngành thuế Minh bạch, Chuyên nghiệp, Liêm chính, Đổi mới”, phong trào “Xây dựng tập thể, cá nhân quản lý thuế mẫu mực”và “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý thuế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người nộp thuế”, “Xây dựng sáng kiến, cải tiến hiệu quả” của Tổng cục Thuế.

Phong trào “Thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hoá hải quan”, “Năng động - Sáng tạo - Trách nhiệm - Kỷ cương, thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác”, “Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới” của Tổng cục Hải quan.
Phong trào thi đua “Tập trung thực hiện Chiến lược phát triển KBNN; vận hành ổn định hệ thống TABMIS; kiện toàn tổ chức bộ máy; hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chuyên môn, chính trị được giao”, “Người tốt việc tốt”, “Người cán bộ kiểm ngân liêm khiết”, “Người cán bộ kế toán giỏi” của Kho bạc Nhà nước.

Phong trào “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao”, “Xây dựng điểm kho An toàn, xanh, sạch, đẹp”; “Thủ kho giỏi, kỹ thuật viên giỏi”; “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu quả bảo quản hàng dự trữ quốc gia”; các phong trào thi đua chuyên đề, đột xuất tạo không khí sôi nổi trong thực hiện các chiến dịch như: thu mua nhập kho thóc, gạo dự trữ; xuất hàng cứu trợ đồng bào lũ lụt, các dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt; xuất gạo hỗ trợ cho học sinh bán trú vùng khó khăn... của Tổng cục Dự trữ Nhà nước...

Ngành Tài chính luôn coi trọng tổ chức các phong trào thi đua nhằm xây dựng nội bộ trong sạch, vững mạnh như: xây dựng người cán bộ công chức “Trung thành - Sáng tạo - Tận tụy - Gương mẫu”; “Thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí”; “Học tập và nêu gương Người tốt việc tốt”. Các phong trào thi đua đều gắn với việc xây dựng cơ quan đơn vị trong sạch vững mạnh, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đặc biệt năm 2013, đã phát động phong trào “Thi đua lập thành tích chào mừng 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2013)” đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Ngoài các phong trào thi đua do các cấp chính quyền phát động, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Ngành còn tích cực tham gia các phong trào thi đua do các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội phát động, như: “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”...

Tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Cựu chiến binh cơ quan Bộ và trong từng đơn vị cơ sở luôn thể hiện vai trò hạt nhân nòng cốt thúc đẩy phong trào thi đua của toàn ngành cũng như của mỗi đơn vị, đặc biệt là các hoạt động xã hội. Các phong trào ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ xoá đói giảm nghèo, Ngày vì người nghèo, ủng hộ đồng bào bị thiên tai bão lụt, xây dựng nhà tình nghĩa, nhận phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, giúp đỡ cán bộ, con em trong ngành gặp nhiều khó khăn... luôn thu hút được sự quan tâm, hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo cán bộ, công chức. Đó chính là tấm lòng, nghĩa cử cao đẹp đang trở thành truyền thống tốt đẹp của các thế hệ cán bộ, công chức ngành Tài chính.

Tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới phong trào thi đua

Ngành Tài chính luôn coi trọng việc xây dựng phát động các phong trào thi đua; xác định việc duy trì thường xuyên, liên tục các phong trào thi đua là trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị, tổ chức đảng, đoàn thể, quần chúng và mọi cán bộ, công chức. Vì thế, trong những năm qua, ngành đã không ngừng đổi mới phong trào thi đua yêu nước bằng việc tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua thiết thực, có trọng tâm trọng điểm, giải quyết các nhiệm vụ đặt ra.

Ông Nguyễn Hùng Minh, Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng, Bộ Tài chính
Ông Nguyễn Hùng Minh, Vụ trưởng Vụ thi đua khen thưởng, Bộ Tài chính

Các phong trào thi đua của ngành Tài chính trong 5 năm qua thực sự đã khởi sắc từ nhận thức vị trí, vai trò, tác dụng của công tác thi đua cho đến đổi mới, cải tiến cả về nội dung, hình thức và phương thức tổ chức thực hiện; qua từng phong trào đã khơi dậy được tinh thần phấn khởi, lao động sáng tạo của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức tạo được động lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tài chính - ngân sách được giao hàng năm và trong cả giai đoạn.

Trong thời gian tới, để phát huy truyền thống 70 năm xây dựng và phát triển, phong trào thi đua yêu nước ngành Tài chính sẽ tiếp tục động viên sức mạnh đoàn kết, ý thức tự lực, tự cường, nâng cao kỷ cương, kỷ luật, tạo được động lưc mãnh mẽ trong toàn ngành phấn đấu thực hiện có hiệu quả các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô; tăng trưởng kinh tế; bảo đảm an sinh xã hội; nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hóa ngành Tài chính; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Khẩu hiệu hành động chung của cả giai đoạn này là: “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài chính tiếp tục phát huy truyền thống 70 năm xây dựng và phát triển, đoàn kết, năng động, sang tạo, đẩy mạnh thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ tài chính – ngân sách năm 2015 và cả giai đoạn 2016-2020”.

Những giải pháp cụ thể là Ngành sẽ tiếp tục quán triệt, học tập tư tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc…; Tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng và Lãnh đạo đơn vị trong toàn ngành; Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua và công tác khen thưởng; Đẩy mạnh đổi mới các biện pháp phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng các mô hình mới, nhân tố mới điển hình tiên tiến; trong đó đặc biệt quan tâm đến những lĩnh vực trọng tâm, những địa bàn khó khăn, những tập thể nhỏ và cá nhân ở cơ sở có nhiều sáng tạo đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác cao và tích cực đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực trong lĩnh vực tài chính – ngân sách.

Bằng những nỗ lực không ngừng ấy, chúng ta tin tưởng toàn thể cán bộ ngành Tài chính sẽ tiếp tục tổ chức thành công các nhiệm vụ tài chính ngân sách đặt ra cho giai đoạn 2016-2020. Ở những thành công ấy, phong trào thi đua luôn luôn là một động lực quan trọng để tiếp tục đổi mới toàn diện hơn, phát huy trí tuệ và tinh thần thi đua yêu nước, tính sáng tạo cao hơn của mọi cán bộ công chức ngành Tài chính hôm nay./.

Nguyễn Hùng Minh - Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng, Bộ Tài chính