Thu ngân sách 2014 có dấu hiệu khởi sắc

Thu ngân sách cả năm 2014 trên địa bàn tỉnh ước đạt 7.400 tỷ đồng, bằng 109,9% dự toán và tăng 16,7% so với cùng kỳ năm ngoái, là một trong những tỉnh có số thu cao trong vùng Bắc Trung Bộ.

Trong đó, thu nội địa 6.200 tỷ đồng, bằng 106,5% dự toán và tăng 14,7% so với cùng kỳ; thu từ xổ số kiến thiết 14 tỷ đồng, đạt 116,7% so với dự toán, bằng 98,3% so với cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 1.186 tỷ đồng, bằng 131,8% so với dự toán, tăng 28,8% so với cùng kỳ.

Trong bối cảnh khó khăn chung của cả nước nhưng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh trong năm 2014 vẫn vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, có được những kết quả này là nhờ sự chỉ đạo toàn diện, nỗ lực, quyết tâm cao của các cấp, các ngành và sự đóng góp tích cực của cán bộ, nhân dân tỉnh Nghệ An.

Công tác thu ngân sách luôn được tỉnh đặc biệt chú trọng, ngay từ đầu năm tỉnh đã triển khai các giải pháp quyết liệt phù hợp, tập trung phối hợp đề ra các biện pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Đặc biệt, Cục Thuế Nghệ An, Cục Hải quan Nghệ An đã nghiêm túc thực hiện các giải pháp thu hồi nợ đọng thuế, triển khai một cách quyết liệt và đồng bộ các biện pháp thu nợ, cưỡng chế nợ thuế theo quy định pháp luật.

Đồng thời đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, công khai - minh bạch các quy trình; kiểm tra, theo dõi, giám sát không để người nộp thuế trốn thuế. Kết quả, thu ngân sách cả năm ước vượt 9,9% dự toán (dự toán thu ngân sách năm 2014 là 6.732 tỷ đồng).

Phấn đấu thu ngân sách 2015 đạt 8.184 tỷ đồng

Năm 2015 là năm cuối quyết định việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011- 2015 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong năm 2014, bước sang năm 2015 tỉnh Nghệ An phấn đấu thu ngân sách đạt 8.184 tỷ đồng.

Tuy nhiên, năm 2015 được dự báo tình hình kinh tế sẽ phục hồi chậm, chưa thể tăng trưởng nhanh và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Chính vì vậy, để hoàn thành tốt chỉ tiêu này rất cần sự vào cuộc, quyết tâm cao của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân trong tỉnh.

Để thúc đẩy tăng thu ngân sách trong năm 2015, Nghệ An sẽ thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thúc đẩy tăng trưởng; tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, tăng cường thu hút đầu tư, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh; đồng thời tập trung xử lý có hiệu quả nợ đọng tiền thuế, bảo hiểm xã hội để qua đó góp phần tăng thu ngân sách.

Trong đó, Cục Thuế Nghệ An, Cục Hải quan Nghệ An cần tập trung điều hành thu ngân sách nhà nước quyết liệt, tăng cường kiểm tra chống thất thu ngân sách; quản lý chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm; tăng cường phối hợp cơ chế giữa các ngành, hiện đại hóa ngành Tài chính để đảm bảo thu ngân sách đạt dự toán đề ra./.

Thúy Nghĩa