tau

Ngư dân có thể mua bảo hiểm theo chính sách hỗ trợ tại Nghị định số 67 hoặc các chính sách bảo hiểm khác.

Theo cử tri tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Nghị định 17/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 67/2014/NĐ-CP (Nghị định số 67) quy định giảm tỷ lệ hỗ trợ mua bảo hiểm thân tàu từ 90% xuống 50% làm tăng thêm chi phí cho bảo hiểm hàng năm của các chủ tàu. Tháng 10/2019, doanh nghiệp được Bộ Tài chính chỉ định tham gia triển khai bảo hiểm khai thác hải sản theo nghị định này đã ngưng bán bảo hiểm cho tàu cá.

Do đó, cử tri đề nghị xem xét sửa đổi, bổ sung phù hợp, tạo điều kiện vươn khơi bám biển và xem xét thêm một số đơn vị tham gia bảo hiểm, để tạo điều kiện cho ngư dân được quyền lựa chọn đơn vị cung cấp bảo hiểm.

Theo Bộ Tài chính, Bộ đã và đang phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo Chính phủ cho phép sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định về chính sách bảo hiểm tại Nghị định số 67.

Trước đó, vào tháng 8/2020, Bộ Tài chính đã có công văn thông tin tới 28 tỉnh, thành phố ven biển một số nội dung liên quan đến việc triển khai chính sách bảo hiểm theo Nghị định số 67 để biết, hiểu đúng chính sách và hướng dẫn địa phương tổ chức thực hiện.

Theo đó, về việc doanh nghiệp bảo hiểm báo cáo tạm dừng triển khai chính sách bảo hiểm theo Nghị định số 67, do bảo hiểm tàu cá không phải là loại hình bảo hiểm bắt buộc theo quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm và pháp luật về thủy sản, doanh nghiệp bảo hiểm và ngư dân thực hiện giao kết hợp đồng bảo hiểm trên nguyên tắc tự nguyện, phù hợp với quy định pháp luật.

Ngư dân có thể lựa chọn mua bảo hiểm theo chính sách hỗ trợ tại Nghị định số 67 hoặc chính sách bảo hiểm khác (như chính sách hỗ trợ phí bảo hiểm theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ hoặc các sản phẩm bảo hiểm thương mại tự nguyện khác do các doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp).

Ngoài ra, các doanh nghiệp bảo hiểm cũng gặp một số khó khăn trong quá trình triển khai bảo hiểm tàu cá. Ngày 16/6/2020, Bộ Tài chính có công văn gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình triển khai chính sách bảo hiểm theo Nghị định số 67, khó khăn, vướng mắc, đề xuất của các doanh nghiệp bảo hiểm. Từ đó, đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, báo cáo Chính phủ xem xét, sửa đổi, bổ sung quy định về chính sách bảo hiểm tại Nghị định số 67 và các văn bản sửa đổi, bổ sung để đảm bảo chính sách bảo hiểm tiếp tục được triển khai hiệu quả.

Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính đã đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan ban ngành của địa phương có liên quan hướng dẫn ngư dân tuân thủ chặt chẽ, đầy đủ các yêu cầu về đảm bảo an toàn với người và tàu cá theo quy định pháp luật.

Bộ Tài chính sẽ tiếp tục theo dõi, bám sát tình hình triển khai chính sách bảo hiểm theo Nghị định số 67 để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền./.

Minh Anh