tiền

Nguyên tắc xét thưởng vượt thu đó là tổng số thu của ngân sách trung ương phải tăng so với dự toán Quốc hội quyết định. Ảnh: TL.

Tỷ lệ thưởng không quá 30% của số tăng thu phần ngân sách trung ương được hưởng, nhưng không vượt quá số tăng thu so với mức thực hiện năm trước.

Mới đây, về số thưởng vượt dự toán thu và đầu tư trở lại cho các địa phương, Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội đã nhất trí với đề nghị của Chính phủ, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội không xét thưởng vượt thu năm 2020 đối với 3 địa phương: Hưng Yên, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đồng thời, không thực hiện đầu tư trở lại cho các địa phương có cơ chế tài chính đặc thù (Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ). Lý do là căn cứ quy định của Luật Ngân sách nhà nước, không có nguồn tăng thu của ngân sách trung ương đối với các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương, không bảo đảm được nguyên tắc tổng thu ngân sách trung ương tăng so với dự toán Quốc hội quyết định.

Nguyên tắc xét thưởng vượt dự toán thu ngân sách nhà nước được quy định như đã nêu ở trên.

Được biết, tại nhiều địa phương cũng đã ban hành nghị quyết về thưởng vượt thu ngân sách. Nguồn thưởng vượt thu thường để đầu tư xây dựng các chương trình, dự án kết cấu hạ tầng, thực hiện các nhiệm vụ quan trọng của địa phương và thưởng cho ngân sách cấp dưới./.

Minh Anh