Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa thông tin về số lượng tài khoản giao dịch trong nước và ngoài nước tại ngày 31/12/2020.

Theo đó, hiện tài khoản giao dịch trong nước chiếm 2,73 triệu tài khoản, trong đó tài khoản của nhà đầu tư cá nhân chiếm 99,5%. Số tài khoản giao dịch nước ngoài đạt 35.071 tài khoản.

Như vậy chỉ riêng tháng 12, nhà đầu tư trong nước đã mở mới 63.243 tài khoản, trong đó nhà đầu tư cá nhân mở mới 63.075 tài khoản, tăng hơn 53% so với tháng trước và cũng là tháng có con số mở mới tài khoản cao kỷ lục từ trước đến nay.

Tính chung, tổng số tài khoản giao dịch chứng khoán cuối năm 2020 đạt 2.771.409 tài khoản, tăng 16% so với năm 2019, trong đó nhà đầu tư cá nhân trong nước chiếm 98,3% tổng số tài khoản và tăng 16,8% so với năm 2019. Tổng số tài khoản mở mới của nhà đầu tư cá nhân trong nước năm 2020 vừa qua lên tới 392.527 tài khoản, tăng 108% so với con số tài khoản mở mới năm 2019./.

Hồng Quyên