Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa thông tin về số lượng tài khoản giao dịch trong nước và ngoài nước tại ngày 31/1/2021.

Theo đó, hiện tài khoản giao dịch trong nước chiếm 2,85 triệu tài khoản, trong đó tài khoản của nhà đầu tư cá nhân chiếm 99,4%. Số tài khoản giao dịch nước ngoài đạt 35.547 tài khoản.

Chỉ riêng tháng 1, nhà đầu tư trong nước đã mở mới 88.523 tài khoản, trong đó nhà đầu tư cá nhân mở mới 87.824 tài khoản, tăng hơn 40% so với tháng trước và cũng là tháng có con số mở mới tài khoản cao kỷ lục từ trước đến nay. Nhà đầu tư tổ chức là 173 tài khoản.

Cũng trong tháng 1 vừa qua, nhà đầu tư nước ngoài đã mở mới 526 tài khoản, trong đó có 469 nhà đầu tư cá nhân và 57 nhà đầu tư tổ chức và đây cũng là con số lớn nhất kể từ tháng 6/2018 tới nay./.

Hồng Quyên