NDT

Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc.

Số liệu chính thức ngày 4/8 cho thấy các nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ lượng trái phiếu chính phủ Trung Quốc (CGB) cao kỷ lục trong tháng 7/2021 là tháng có mức tăng cao nhất kể từ tháng Tư, trước khi trái phiếu này được xem xét đưa vào Chỉ số Trái phiếu chính phủ Thế giới.

Theo số liệu do Công ty lưu ký và thanh toán bù trừ Trung Quốc (CCDC), lượng trái phiếu Trung Quốc mà các nhà đầu tư ngoại nắm giữ đạt 2.180 tỷ nhân dân tệ tương đương 337,26 tỷ USD tính đến hết tháng 7/2021, tăng 2,3% so với tháng trước đó.

Các nhà đầu tư nước ngoài tăng cường nắm giữ trái phiếu CGB khi trái phiếu này được nhà cung cấp dịch vụ tài chính FTSE Russell xem xét đưa vào Chỉ số Trái phiếu chính phủ Thế giới (WGBI) trong vòng 36 tháng kể từ ngày 29/10/2021. Điều này dự kiến sẽ thu hút hàng tỷ USD vào thị trường trái phiếu lớn thứ hai thế giới này.

Các nhà đầu tư ngoại nắm giữ lượng trái phiếu chính sách tài chính, do các ngân hàng chính sách Trung Quốc phát hành, trong tháng 7 tăng 2,4% so với cuối tháng 6, ở mức 1.040 tỷ nhân dân tệ.

Tổng lượng trái phiếu nhà đầu tư ngoại nắm giữ thông qua CCDC trong tháng 7 tăng 2,3% so với tháng trước đó, đạt 3.380 tỷ nhân dân tệ.

Trong khi, lợi suất trái phiếu chính phủ Trung Quốc giảm trong tháng Bảy do kỳ vọng nới lỏng chính sách để hỗ trợ sự phục hồi không đồng đều, chênh lệch giữa lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Trung Quốc với Mỹ hầu như không thay đổi trong tháng 7 vừa qua.

Đồng nhân dân tệ cũng ổn định trong tháng 7, khi đồng nhân dân tệ chỉ giảm 0,06% so với đồng USD./.

Theo Vietnam+