vinaphone, mobifone

VNPT được hoàn thiện và nâng cao quản trị doanh nghiệp theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối trung gian, tăng phân cấp và tạo chủ động cho đơn vị thành viên. Ảnh: T.L

Tuy nhiên, việc Nhà nước nắm giữ 100% vốn tại công ty mẹ VNPT chỉ diễn ra trong 2 năm 2014, 2015, theo Phê duyệt Đề án tái cơ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) giai đoạn 2014-2015.

3 đơn vị được điều chuyển về Bộ Thông tin và Truyền thông là: Công ty TNHH MTV Thông tin di động VMS (MobiFone), Bưu điện Trung ương và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Các đơn vị khác như: bệnh viện đa khoa, bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng tại 3 thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh, các trường trung học bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin tại 3 tỉnh Hà Nam, Tiền Giang và Thái Nguyên được điều chuyển về địa phương quản lý.

Các đơn vị còn lại như các công ty, đơn vị đang quản lý hoạt động kinh doanh sản phẩm phần mềm, dịch vụ giá trị gia tăng, quản lý hạ tầng mạng lưới viễn thông... đều được sắp xếp, hợp nhất, sáp nhập lại thành công ty TNHH MTV hay thành công ty con của VNPT nhằm làm tinh gọn bộ máy, giảm đầu mối trung gian và tạo chủ động cho các đơn vị.

Cụ thể, sẽ có các đơn vị hạch toán phụ thuộc công ty mẹ VNPT gồm: Công ty Hạ tầng mạng (VNPT - Net); 63 Viễn thông tỉnh, thành phố (VNPT - tỉnh, thành phố); Trung tâm Nghiên cứu phát triển (VNPT - RD); Trường Trung học Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin 2. Những đơn vị này đều có con dấu, tài khoản và được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động.

Có 3 đơn vị là công ty con của VNPT: Công ty TNHH MTV Dịch vụ Viễn thông (VNPT - VinaPhone); Công ty TNHH MTV Truyền thông (VNPT - Media) và Công ty CP Công nghệ công nghiệp Bưu chính Viễn thông (VNPT - Technology)

18 công ty khác do VNPT nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ như: Công ty CP Các hệ thống viễn thông VINECO, Công ty CP Các hệ thống viễn thông VFT, Công ty CP Vật tư Bưu điện POTMASCO...

Đồng thời, tại Đề án tái cơ cấu VNPT cũng nêu đích danh 63 doanh nghiệp mà VNPT phải thoái hết vốn như: Công ty CP Đầu tư và phát triển SACOM, Công ty CP Bất động sản Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Công ty CP điện lưc dầu khí Nhơn Trạch 2, Quỹ đầu tư Việt Nam BVIM, Qũy thành viên Vietcombank 3 VPF3, Qũy Đầu tư chứng khoán Sài Gòn A2 SFA2, Qũy Đầu tư tăng trưởng Việt Nam VF2, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.../.

Hà Anh