nha may

Công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực Nhật Bản đầu tư nhiều nhất. Ảnh: TL

Cũng theo Cục Đầu tư nước ngoài, quy mô vốn bình quân 1 dự án của Nhật Bản là 15,8 triệu USD/dự án, cao hơn so với mức bình quân chung 1 dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (là 14,58 triệu USD/dự án).

Đến nay, Nhật Bản đã đầu tư vào 18 trên tổng số 21 ngành kinh tế theo hệ thống phân ngành của Việt Nam, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo đứng thứ nhất với 1.213 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 29,82 tỷ USD (chiếm 54,2% tổng số dự án và chiếm 84,3% tổng vốn đầu tư); tiếp theo là lĩnh vực kinh doanh bất động sản với 30 dự án và tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 1,4 tỷ USD (chiếm 4% tổng vốn đầu tư). Lĩnh vực xây dựng có 54 dự án, số vốn đầu tư đăng ký là 1,05 tỷ USD (chiếm 3% tổng vốn đầu tư). Còn lại là các lĩnh vực khác.

Các nhà đầu tư Nhật Bản đầu tư vào 4 hình thức, trong đó hình thức 100% vốn nước ngoài thu hút được nhiều dự án nhất với 1.838 dự án, vốn đăng ký đạt 19,4 tỷ USD; hình thức liên doanh có 362 dự án, số vốn đăng ký là 14,8 tỷ USD. Còn lại là hai hình thức công ty cổ phần; hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Ngoài dầu khí ngoài khơi, đến nay Nhật Bản đã đầu tư vào 48/63 tỉnh thành của Việt Nam, trong đó đứng đầu là Thanh Hóa, đứng thứ 2 là Bình Dương và tiếp đến là Hà Nội./.

Trung Ninh