Theo đó, tại 31/12/2021 HND có tiền và tương đương tiền đạt 568,2 tỷ đồng, chỉ bằng 38,5% so với đầu năm, các khoản phải thu ngắn hạn 1.766 tỷ đồng, giảm 10% so với đầu năm. Nợ phải trả tại 31/12/2021 là 2.475 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn là 1.327 tỷ đồng và nợ dài hạn 1.148 tỷ đồng.

Quý IV/2021, HND đạt doanh thu 2.217 tỷ đồng, giảm 10% so với quý IV năm ngoái, trong khi ấy giá vốn hàng bán lại tăng 5,3% lên thành 1.896 tỷ đồng khiến cho lợi nhuận gộp chỉ còn 322 tỷ đồng, giảm hơn nửa so với quý IV năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế quý IV/2021 vỏn vẹn 260 tỷ, chỉ bằng nửa 47% quý IV/2020.

Lũy kế cả năm 2021, HND đạt doanh thu 9.026 tỷ đồng, giảm 17,2% so với doanh thu 2020, lợi nhuận sau thuế 443 tỷ đồng, chỉ bằng 30,1% lợi nhuận của năm 2020.

Nhiệt điện Hải Phòng: Lợi nhuận 2021
Ảnh minh họa

Đây là năm thứ 2 liên tiếp HND có doanh thu sụt giảm. Năm 2019 HND đạt doanh thu 11.301 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.173 tỷ đồng, năm 2020 doanh thu 10.900 tỷ đồng và lợi nhuận 1.469 tỷ đồng, đến năm 2021 doanh thu tiếp tục giảm và lợi nhuận thì lao dốc xuống còn 443 tỷ đồng.

HND là công ty cổ phần đại chúng quy mô lớn có vốn điều lệ 5.000 tỷ đồng, ngoài cổ đông chi phối nắm 51% là Tổng công ty Phát điện 2 thì HND còn có 3 cổ đông lớn nữa là Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) nắm 9%, Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại nắm 26% và Tổng công ty Điện lực TKV nắm 7,2%.

HND hiện đang vận hành 2 nhà máy nhiệt điện chạy than là Nhiệt điện Hải Phòng 1 và Nhiệt điện Hải Phòng 2. Báo cáo thường niên 2020 do công ty công bố đã đánh giá các rủi ro trong hoạt động của công ty là do chủng loại than đã có nhiều thay đổi so với thiết kế ban đầu, cộng với nhiệt độ nước tuần hoàn đầu vào tăng làm tăng suất tiêu hao nhiệt các tổ máy; rủi ro cạnh tranh phát điện trên thị trường điện; các vật tư sửa chữa chủ yếu vẫn phải nhập khẩu do vậy tác động tỷ giá tăng ảnh hưởng đến chi phí./.