Theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét 2021, Công ty cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng đạt 463 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt hơn 41 tỷ đồng, tăng 12% cùng kỳ.

Tuy nhiên, chi phí bán hàng tăng mạnh 47% với giá trị lên tới 19 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2021, trong khi cùng kỳ chỉ là gần 13 tỷ đồng. Kết quả lợi nhuận sau thuế đạt hơn 9,5 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ.

Công ty cho biết, doanh thu tăng chủ yếu do sản lượng bán ra tăng từ 1.400 tấn cùng kỳ năm trước lên mức 1.600 tấn trong năm nay.

Tuy nhiên, công ty này cho rằng dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh xuất – nhập khẩu của các nước kể từ quý III/2020 đến nay.

Ngoài ra, diễn biến không cân bằng lượng hàng hóa nhập khẩu và xuất khẩu dẫn đến tình trạng thiếu container khi xuất hàng, giá cước vận tải tăng làm ảnh hưởng đến kết quả lợi nhuận của công ty.

Riêng về hoạt động công ty mẹ, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 6,3 tỷ đồng, tăng khá mạnh so với hơn 2 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận tăng chủ yếu nhờ công ty nhận được cổ tức từ công ty con chuyển về, làm cho doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh./.

Chí Tín