chi cục thuế nam từ liêm

Người nộp thuế làm thủ tục hành chính thuế tại Chi cục Thuế Nam Từ Liêm (Hà Nội). Ảnh: Nhật Minh.

Năm 2020 do dịch bệnh Covid-19 bùng phát, để doanh nghiệp và người nộp thuế tập trung thời gian vào sản xuất kinh doanh, Tổng cục Thuế đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế thay vì thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế.

Cũng do dịch bệnh bùng phát, nên Bộ Tài chính đã thực hiện điều chỉnh kế hoạch thanh tra chuyên ngành. Theo đó, không tổ chức kiểm tra định kỳ trong năm 2020 đối với các doanh nghiệp không có dấu hiệu vi phạm để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tập trung giải quyết khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đối với các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của dịch bệnh (nhà hàng, khách sạn, du lịch, hàng không,...) thì chưa thực hiện thanh tra, kiểm tra và xem xét phân tích rủi ro, báo cáo cơ quan cấp trên để thực hiện điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra theo quy định. Do đó, số cuộc thanh tra, kiểm tra giảm so với kế hoạch đã đề ra từ đầu năm.

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, năm 2020, toàn ngành Thuế đã thực hiện được 85.059 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 91,98% kế hoạch năm 2020, bằng 88,38% so với cùng kỳ năm 2019; kiểm tra được 819.726 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế.

Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là hơn 72.686 tỷ đồng, bằng 112,65% so với cùng kỳ 2019. Trong đó, tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là hơn 20.000 tỷ đồng, bằng 106,17% so với cùng kỳ năm 2019; giảm khấu trừ hơn 2.273 tỷ đồng, bằng 84,17% so với cùng kỳ 2019; giảm lỗ hơn 50.373 tỷ đồng, bằng 117,29% so với cùng kỳ năm 2019.

Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là gần 12.659 tỷ đồng, bằng 91,65% so với cùng kỳ năm 2019.

Để đảm bảo thu đúng, thu đủ, chống thất thu ngân sách trong năm 2021, Tổng cục Thuế cho biết sẽ tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu, đẩy mạnh thu hồi nợ đọng thuế. Đồng thời, xây dựng và triển khai nhiệm vụ kế hoạch thanh tra, kiểm tra tập trung vào những doanh nghiệp thuộc ngành nghề, lĩnh vực có rủi ro cao; triển khai thực hiện tốt công tác chống thất thu đối với khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh và hộ cá nhân kinh doanh./.

Nhật Minh