tổng cục thuế

Ông Phi Vân Tuấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế (trái) trao Quyết định bổ nhiệm ông Đoàn Xuân Toản (phải) giữ chức Chánh văn phòng Tổng cục Thuế. Ảnh: Nhật Minh.

Trao quyết định và giao nhiệm vụ cho ông Đoàn Xuân Toản, ông Phi Vân Tuấn cho biết, ông Đoàn Xuân Toản là cán bộ được đào tạo chính quy, bài bản, từng trải qua nhiều vị trí công tác. Trước khi được bổ nhiệm Chánh văn phòng Tổng cục Thuế, ông Toản đã có 6 năm giữ cương vị Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế của Tổng cục Thuế.

Ông Phi Vân Tuấn đề nghị, trên cương vị mới, ông Đoàn Xuân Toản sẽ tiếp tục phát huy năng lực bản thân, nhanh chóng tiếp cận với công việc mới. Rà soát lại các công việc liên quan để tham mưu với lãnh đạo Tổng cục Thuế hoàn thiện cơ cấu bộ máy tổ chức theo Quyết định số 15/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Đoàn Xuân Toản sinh năm 1979, là thạc sỹ quản trị kinh doanh, lý luận chính trị cao cấp. Ông Toản đã có hơn 18 năm công tác trong ngành Thuế, đã trải qua nhiều vị trí công tác tại các vụ, đơn vị trong Tổng cục Thuế, như: Phòng Kế hoạch - Kế toán thống kê, Ban/Vụ Dự toán thu thuế, Vụ Quản lý nợ, trong đó có hơn 6 năm giữ chức vụ phó vụ trưởng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chánh văn phòng Tổng cục Thuế Đoàn Xuân Toản đã cảm ơn lãnh đạo Bộ Tài chính, ban lãnh đạo Tổng cục Thuế đã tin tưởng, tín nhiệm và bổ nhiệm cương vị Chánh văn phòng Tổng cục Thuế.

“Trên cương vị mới, tôi sẽ cùng với tập thể cán bộ, công chức văn phòng triển khai thực hiện nghiêm túc những chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định; rà soát lại chức năng, nhiệm vụ và quy chế hoạt động của văn phòng, kiện toàn lại đội ngũ lãnh đạo các phòng thuộc Văn phòng Tổng cục Thuế…” - ông Toản nói.

Ông Toản cũng bày tỏ mong muốn, trên cương vị công tác mới tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục Thuế, sự phối hợp chặt chẽ của các vụ, đơn vị; sự đoàn kết, ủng hộ của toàn thể cán bộ công chức văn phòng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Nhật Minh