Cụ thể, tại Quyết định 1192/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Đồng Văn Lâm, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Trà Cú.

Tại Quyết định 1193/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức danh Ủy viên UBND tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Trần Anh Dũng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Đồng thời, tại Quyết định 1191/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2011-2016 đối với: Ông Trần Khiêu, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; ông Tống Minh Viễn, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Phạm Quốc Thới, nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh./.

Đ.T (Theo Hoàng Diên/chinhphu.vn)