Nhiều chương trình hành động cụ thể

Cách đây hơn 1 năm, ngày 27/12/2014, Tổng cục Thuế và BHXH Việt Nam đã ký kết Quy chế phối hợp công tác. Theo quy chế, hai bên sẽ trao đổi thông tin về tổ chức và cá nhân trả thu nhập từ tiền lương tham gia đóng các khoản BHXH bắt buộc và nộp thuế (tổ chức trả thu nhập) để phối hợp quản lý thu các khoản BHXH và thu thuế.

Quy chế cũng đề cập đến vấn đề phối hợp thông tin về kết quả thanh tra, kiểm tra và phối hợp công tác thanh tra, kiểm tra đối với tổ chức trả thu nhập trong việc thu BHXH và thu thuế; việc trao đổi mã số thuế để sử dụng trong quản lý tổ chức trả thu nhập tham gia BHXH.

Tiếp đó, Tổng cục Thuế và BHXH Việt Nam đã ban hành Quy chế phối hợp công tác số 5423 ngày 31/12/2014 giữa cơ quan thuế và cơ quan BHXH. Đến nay, sau hơn một năm thực hiện, Quy chế phối hợp công tác giữa cơ quan thuế và cơ quan BHXH đã mang lại những chuyển biến bước đầu đáng khích lệ.

bảo hiểm xã hội

Thu hơn 20,3 tỷ đồng nợ BHXH nhờ có sự phối hợp với cơ quan Thuế. Ảnh: TL

Năm 2015, Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang đã tuyên truyền các nội dung cơ bản của Quy chế phối hợp công tác số 5423 đến các tổ chức trả thu nhập trên địa bàn tỉnh, thông qua các hội nghị tuyên truyền chính sách pháp luật của tỉnh, hội nghị tập huấn chính sách thuế cho người nộp thuế.

Cục thuế và BHXH tỉnh Tuyên Quang cũng đã phối hợp ký Quy chế phối hợp công tác số 184 trên địa bàn; chỉ đạo, quán triệt triển khai thực hiện các nội dung của quy chế tới các chi cục thuế huyện, thành phố...

Sau khi được Tổng cục Thuế phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế năm 2015, cục thuế đã cung cấp danh sách tổ chức trả thu nhập sẽ thanh tra, kiểm tra trong năm 2015 cho BHXH tỉnh Tuyên Quang; cử cán bộ tham gia tổ công tác liên ngành đôn đốc thu nợ BHXH theo quy chế phối hợp ban hành kèm theo Quyết định số 180/QĐ-UBND của UBND tỉnh Tuyên Quang.

Ngành Thuế đã phối hợp với cơ quan BHXH xây dựng Kế hoạch số 306/KH-TCTLN ngày 15/5/2015 để triển khai thu hồi tiền nợ BHXH đợt I năm 2015 và Kế hoạch số 800/KH-TCTLN để triển khai thu hồi nợ tiền BHXH đợt II.

Phối hợp tốt trong công tác thu nợ

Thời gian tới, cục thuế sẽ phối hợp thành lập đoàn liên ngành để kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về BHXH và thuế đối với tổ chức trả thu nhập. Căn cứ kế hoạch thanh tra, kiểm tra trong năm đã được duyệt, trong vòng 10 ngày, cục thuế sẽ cung cấp danh sách tổ chức trả thu nhập sẽ thanh tra, kiểm tra cho cơ quan bảo hiểm xã hội cùng cấp.

Cục thuế từng bước đưa nội dung trích, nộp BHXH của tổ chức trả thu nhập là một chỉ tiêu trong nội dung kiểm tra, thanh tra thuế; cung cấp cho cơ quan BHXH cùng cấp tình hình trích, nộp BHXH của tổ chức trả thu nhập sau khi có kết luận thanh tra, kiểm tra thuế.

Sau một thời gian thực hiện quy chế đôn đốc thu hồi nợ BHXH đợt I, cục thuế phối hợp với cơ quan BHXH xác định số nợ của 21 đơn vị, với tổng số tiền nợ hơn 22 tỷ đồng.

Qua đợt triển khai đến hết ngày 30/06/2015, có 17/21 đơn vị sử dụng lao động thực hiện nộp tiền nợ BHXH với tổng số tiền hơn 9,4 tỷ đồng, đạt xấp xỉ 43% tổng số nợ đọng, trong đó có 6 đơn vị nộp đủ số nợ, 11 đơn vị đã trích nộp một phần số nợ, 4 đơn vị không thực hiện trích nộp, số nợ đọng chưa thu hồi được là hơn 12,5 tỷ đồng, chiếm 57% tổng số nợ BHXH.

Rút kinh nghiệm và đánh giá những kết quả, kinh nghiệm đạt được, cơ quan thuế và BHXH tiến hành triển khai đôn đốc thu hồi nợ BHXH đợt II. Cục thuế phối hợp với cơ quan BHXH xác định số nợ của 17 đơn vị, với tổng số tiền nợ gần 15 tỷ đồng.

Qua đợt triển khai đến hết ngày 31/12/2015 có 17/17 đơn vị sử dụng lao động thực hiện nộp tiền nợ BHXH với tổng số tiền hơn 10,8 tỷ đồng, đạt 73% tổng số nợ đọng. Trong đó, có10 doanh nghiệp đã nộp đủ số nợ; 7 đơn vị trích nộp một phần số nợ, số nợ đọng chưa thu hồi hiện còn hơn 4 tỷ đồng, chiếm 27% tổng số nợ. Tổng tiền thu nợ tiền BHXH của 2 đợt là hơn 20,3 tỷ đồng.

Thời gian tới, để đảm bảo thực hiện tốt quy chế phối hợp, ông Trương Thế Hùng- Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang cho biết, sẽ phối hợp tốt với Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ để tuyên truyền các nội dung cơ bản của quy chế phối hợp.

Cơ quan thuế sẽ cung cấp kế hoạch thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế năm 2016 cho BHXH tỉnh Tuyên Quang, sau khi được Tổng cục Thuế phê duyệt; phối hợp thu hồi nợ BHXH theo quyết định của UBND tỉnh Tuyên Quang./.

Kiều Anh Dũng - Vũ Ngọc Lân