Phú Yên: Giảm, gia hạn thuế, tiền thuê đất hơn 234 tỷ đồng
Doanh nghiệp được miễn, giảm, gia hạn nộp thuế có nguồn vốn phục hồi sản xuất kinh doanh sau đại dịch. Ảnh: Việt An

Theo Cục Thuế Phú Yên, thực hiện Nghị định 34/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất 2022, Cục Thuế Phú Yên tăng cường tuyên truyền, chủ động hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn xác định đúng đối tượng và nộp giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo quy định; tạo thuận lợi cho người nộp thuế lập hồ sơ, thủ tục và thụ hưởng chính sách này.

Đến nay, cơ quan thuế các cấp trên địa bàn đã gia hạn hơn 114,2 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng, hơn 2,6 tỷ đồng thuế thu nhập cá nhân, hơn 9,4 tỷ đồng tiền thuê đất và hơn 7,7 triệu đồng thuế đối với hộ kinh doanh. Ngoài ra, Cục Thuế Phú Yên còn thực hiện miễn, giảm hơn 108,4 tỷ đồng các loại thuế theo chủ trương của Quốc hội, Chính phủ.

Được biết, trong năm 2021, triển khai các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Cục Thuế Phú Yên đã gia hạn 250 tỷ đồng tiền thuế, tiền thuê đất cho doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh; phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, trình UBND tỉnh giải quyết hỗ trợ cho 5.400 hộ kinh doanh theo Nghị quyết 68/2021/QH14 của Quốc hội. Đồng thời, miễn, giảm gần 100 tỷ đồng tiền thuế để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp./.