cục thuế phú yên.jpg

Cán bộ công chức thuế Cục Thuế Phú Yên hỗ trợ người nộp thuế làm thủ tục thuế. Ảnh: Tuyết Trinh

Báo cáo của Cục Thuế Phú Yên cho thấy, 8 tháng đầu năm 2021, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 5.030 tỷ đồng, đạt 95% dự toán trung ương giao, đạt 58% dự toán tỉnh giao, bằng 175% so với cùng kỳ. Trong đó, ước thu nội địa trừ tiền sử dụng đất lũy kế 8 tháng thu 2.124 tỷ đồng, đạt 68% dự toán trung ương giao, đạt 59% dự toán tỉnh giao, bằng 102% so với cùng kỳ.

Nếu tính cả số thuế được gia hạn theo Nghị định 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ là 182 tỷ đồng thì tổng thu ngân sách 8 tháng trên địa bàn tỉnh đạt 98% dự toán trung ương giao, đạt 60% dự toán tỉnh giao, bằng 181% so với cùng kỳ.

Cùng với việc chủ động hỗ trợ doanh nghiệp và người nộp thuế bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh được thụ hưởng đầy đủ chính sách hỗ trợ của Chính phủ, Cục Thuế Phú Yên còn chú trọng kiểm tra, giám sát hồ sơ khai thuế, kiểm tra các căn cứ tính thuế để xác định số thuế phải nộp, số tiền thuế được miễn giảm, số tiền thuế được hoàn của người nộp thuế.

Cục Thuế Phú Yên cũng tập trung rà soát, sàng lọc các doanh nghiệp rủi ro cao về thuế đưa vào diện kiểm tra hóa đơn tại doanh nghiệp, đôn đốc các chi cục thuế tiến hành kiểm tra doanh nghiệp theo kế hoạch đã đăng ký.

Đồng thời, cơ quan thuế tiến hành xác minh người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế, tham mưu lãnh đạo ra thông báo trên toàn quốc theo quy định; lũy kế từ đầu năm đến nay đã trình lãnh đạo ban hành 228 thông báo đối với tổ chức, cá nhân bỏ địa chỉ kinh doanh thuộc diện quản lý./.

Văn Tuấn