pwc

Cùng với việc sáp nhập vào PwC, Booz & Company cũng đã được chính thức đổi tên thành Strategy&. Tên thương hiệu mới này sẽ được sử dụng song song với tên thương hiệu PwC, phản ánh điểm mạnh về tư vấn chiến lược mà Booz & Company mang lại cho mạng lưới PwC, cũng như các lợi ích mà thương vụ này đem lại cho tất cả các khách hàng và các bên liên quan.

Sau một thời gian ân hạn ngắn, Booz & Company không thể tiếp tục sử dụng tên thương hiệu Booz do đã thay đổi quyền sở hữu.

Chào mừng ban lãnh đạo Strategy& gia nhập Mạng lưới PwC Network, ông Dennis Nally, Chủ tịch Công ty PricewaterhouseCoopers International, cho biết: “Ngày hôm nay đánh dấu một bước tiến quan trọng đối với PwC, khách hàng và các bên liên quan của PwC. Các doanh nghiệp đang phải đối mặt với những nguy cơ lớn chưa từng có và ngày càng muốn có những chiến lược đúng đắn cũng như khả năng thực hiện chiến lược đó. Sự hợp lực của PwC và Strategy& có thể đáp ứng được nhu cầu này – đem lại giá trị vượt trội cho các khách hàng và các bên liên quan, thu hút các nhân tài xuất sắc và hỗ trợ các doanh nghiệp trên toàn thế giới xây dựng năng lực trên phạm vi toàn cầu”.

“Việc hợp nhất giữa PwC và Strategy& sẽ giúp PwC dẫn đầu trong việc thay đổi bức tranh toàn cảnh của ngành dịch vụ tư vấn toàn cầu”, ông Nally nói thêm.

PwC cũng cho biết, ông Tony Poulter - một chủ phần hùn vốn kiêm lãnh đạo dịch vụ tư vấn toàn cầu của PwC, sẽ là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Strategy&. Còn ông Cesare Mainardi, Tổng Giám đốc của Booz & Company từ hai năm nay, sẽ là Tổng Giám đốc của Strategy&./.

M.A