* Công ty CP kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí (MCK: PXS) thông báo lịch tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 bằng tiền mặt. Ngày đăng ký cuối cùng 24/10/2013. Tỷ lệ thực hiện: 7.5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 750 đồng). Thời gian thực hiện: Ngày 05/11/2013. Địa điểm: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại nơi mở tài khoản; Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí, Số 02 Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu.

* Tổng công ty Dung dịch Khoan và Hoá phẩm dầu khí - CTCP (MCK: PVC) thông báo lịch trả cổ tức năm 2012 bằng tiền, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Ngày đăng ký cuối cùng 24/10/2013.

1. Trả cổ tức năm 2012 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Thời gian thực hiện: 15/11/2013. Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại nơi mở tài khoản; Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí – CTCP (Tầng 6, tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 173 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội).

2. Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết. Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 12/11/2013. Nội dung: Thông qua nội dung điều chỉnh kế hoạch 5 năm giai đoạn 2011-2015; Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty.

* Công ty cổ phần Bourbon Bến Lức (MCK: BBL) thông báo tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2013. Ngày đăng ký cuối cùng 25/10/2013. Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết. Thời gian thực hiện: 08h30 sáng, ngày 11/11/2013. Địa điểm thực hiện: Trụ sở công ty – Cảng Bourbon Bến Lức, ấp Thuận Đạo, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Nội dung: Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh; Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần cổ đông lớn và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội./.

Hồng Quyên