Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh, vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 8 tháng đầu năm 2016 đạt 7,46 tỷ đồng. Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 8 tháng đầu năm 2016 là trên 13.200 lao động.

Doanh nghiệp thành lập mới tập trung nhiều nhất tại thành phố Hạ Long với 398 doanh nghiệp (chiếm 48%), tiếp theo đến thành phố Cẩm Phả là 138 doanh nghiệp (chiếm 16%), thị xã Đông Triều 76 doanh nghiệp (chiếm 9%) còn lại thuộc các huyện thị khác.

Doanh nghiệp đăng ký có sự gia tăng về số doanh nghiệp thành lập mới so với cùng kỳ: Tại thị xã Quảng Yên (tăng 93%), Đông Triều (tăng 38%) và thành phố Cẩm Phả (tăng 35%).

Tính đến ngày 30/6/2016, có 7.776 doanh nghiệp, đơn vị đang hoạt động, trong đó có trên 98% doanh nghiệp nhỏ và vừa; số doanh nghiệp gặp khó khăn, tạm ngừng đã hoạt động trở lại là 284 doanh nghiệp, tăng 21,8% so cùng kỳ. Đóng góp vào ngân sách nhà nước của doanh nghiệp 6 tháng đầu năm là 10.817 tỷ đồng.

Cũng theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh, thời gian qua, các ngành, địa phương trong tỉnh Quảng Ninh đã triển khai nhiều biện pháp cụ thể hỗ trợ doanh nghiệp gắn liền chức năng nhiệm vụ; gặp mặt định kỳ các doanh nghiệp. Đặc biệt, trong đó Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh quảng Ninh đã phối hợp các sở ban ngành tổng hợp, giải quyết 38 ý kiến của 11 doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế (KCN, KKT).

q
Hải quan Quảng Ninh tích cực hỗ trợ doanh nghiệp XNK. Ảnh: Huy Khánh

Kết quả giải quyết các nội dung được doanh nghiệp đồng tình, nhất trí (gồm 31 ý kiến của 11 doanh nghiệp). Các nội dung khác được tổng hợp chuyển Sở Công thương, Tài chính, Bảo hiểm xã hội và huyện Hải Hà ... trả lời hoặc có hướng dẫn bằng văn bản.

Bên cạnh đó, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức 6 hội nghị tham vấn hải quan - doanh nghiệp và 6 hội nghị đối thoại với doanh nghiệp cấp chi cục: Phổ biến nội dung quy phạm pháp luật mới ban hành tới cộng đồng doanh nghiệp, tiếp nhận trả lời trực tiếp các vướng mắc liên quan đến chính sách XNK, thủ tục hải quan.

Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh triển khai thực hiện kê khai thuế điện tử đạt 99%; 95% doanh nghiệp nộp thuế điện tử. Toàn ngành Thuế Quảng Ninh đã thực hiện hỗ trợ, tuyên truyền pháp luật cho người nộp thuế, trong đó hỗ trợ qua email cho trên 96.000 lượt người nộp thuế.

Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh tổ chức 6 hội chợ và 1 phiên chợ, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm thị thường, kết nối tiêu thụ sản phẩm, phát triển thương hiệu, hỗ trợ cho các đơn vị sản xuất sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn; Tổ chức 2 hội nghị với các địa phương và gặp gỡ các doanh nghiệp để triển khai thực hiện điều chỉnh Quy hoạch hệ thống kho, trạm chiết nạp, cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ hướng dẫn thủ tục hành chính cho 1.200 lượt doanh nghiệp về thành lập mới và thay đổi đăng ký doanh nghiệp qua nhiều hình thức: hỗ trợ trực tiếp, qua điện thoại, email, ban hành văn bản.../.

Lan Hương