Bám sát các định hướng tại Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước (KBNN) đến năm 2030, thời gian qua, KBNN Quảng Ninh đã đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa và ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động nghiệp vụ.

Theo đó, cùng với việc triển khai dịch vụ công trực tuyến (DVCTT), KBNN Quảng Ninh đã tập trung nguồn lực triển khai các chương trình ứng dụng nghiệp vụ như: Chương trình ĐTKB-GD (quản lý, kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua KBNN) và chương trình liên thông các ứng dụng nghiệp vụ kết nối 3 hệ thống DVCTT - Tabmis (hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc) - thanh toán song phương điện tử.

Quảng Ninh: 99% lượng giao dịch thu, chi ngân sách qua dịch vụ công trực tuyến
Công chức KBNN thực hiện đối soát dữ liệu thanh toán vốn trên DVCTT của kho bạc. Ảnh: H.T

Các chương trình ứng dụng này đã góp phần chuẩn hóa dữ liệu từ phía đơn vị sử dụng ngân sách; hạn chế tối đa việc đơn vị sử dụng ngân sách phải bổ sung, hoàn thiện thông tin, góp phần giảm thiểu rủi ro cho công chức kiểm soát chi của kho bạc. Đồng thời hỗ trợ công chức kiểm soát chi cần thao tác, xử lý hồ sơ, chứng từ điện tử một lần trên một hệ thống, từ đó, công chức có nhiều thời gian hơn cho việc nghiên cứu, học tập thêm chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao trình độ về mọi mặt.

Đến nay, 99% lượng giao dịch thu, chi ngân sách nhà nước được KBNN Quảng Ninh thực hiện trên DVCTT đã giúp KBNN Quảng Ninh cơ bản hoàn thành mục tiêu “3 không”: Không tiền mặt, không khách hàng, không chứng từ giấy.

Đặc biệt, theo báo cáo từ KBNN Quảng Ninh, nhờ triển khai thành công DVCTT trên toàn địa bàn tỉnh cũng như thực hiện tốt các chương trình ứng dụng công nghệ thông tin đã giúp KBNN Quảng Ninh thực hiện thành công Đề án hiện đại hóa của KBNN.

Để tạo thuận lợi hơn nữa cho khách hàng và để tiếp nối thành tích 2 năm liên tiếp (2020 -2021) là đơn vị đứng đầu trong số các đơn vị khối trung ương trên địa bàn tỉnh về chỉ số PAR INDEX (chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ và các tỉnh, thành phố), KBNN Quảng Ninh đang tiếp tục đưa ra kế hoạch đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến về lợi ích của DVCTT trong giải quyết thủ tục hành chính của Kho bạc.

Bên cạnh đó, KBNN Quảng Ninh sẽ tiếp tục triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số trong lĩnh vực KBNN theo sự chỉ đạo của KBNN, Bộ Tài chính; đảm bảo an toàn bảo mật hệ thống thông tin và đáp ứng cho mọi hoạt động truy xuất thông tin nhanh chóng, hiệu quả.

Ngoài ra, KBNN Quảng Ninh cũng đặt ra kế hoạch tăng cường kiểm tra giám sát hệ thống hạ tầng truyền thông, giám sát thực hiện quy trình nghiệp vụ của công chức KBNN trên hệ thống DVCTT và các chương trình ứng dụng của KBNN hướng đến sự hài lòng hơn nữa của khách hàng./.