Theo báo cáo của UBND TP. Móng Cái, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK) tháng 4 qua địa bàn đạt 306,76 triệu USD, tăng 26% so tháng trước. Lũy kế 4 tháng đầu năm đạt 898,37 triệu USD, tăng 25% (so với cùng kỳ năm trước); trong đó xuất khẩu: 521,9 triệu USD, nhập khẩu: 376,46 triệu USD.

Trong tháng 4, hải quan địa phương thu hút thêm 88 doanh nghiệp mới làm thủ tục xuất nhập khẩu qua địa bàn, tăng 57 doanh nghiệp so tháng trước; lũy kế 4 tháng thu hút được 178 doanh nghiệp mới tăng 37 doanh nghiệp (so với cùng kỳ năm trước); nâng lên tổng số 625 doanh nghiệp làm thủ tục xuất nhập khẩu qua địa bàn.

Bên cạnh đó, riêng trong tháng 4, đã có 679.036 lượt người xuất nhập cảnh (XNC) qua các cửa khẩu tại TP. Móng Cái. Trong đó, xuất cảnh: 343.203 lượt; nhập cảnh: 335.833 lượt. Lũy kế 4 tháng có 2.071.815 lượt hành khách XNC, tăng 530% (so với cùng kỳ năm trước); trong đó, xuất cảnh: 1.039.668 lượt, nhập cảnh: 1.032.147 lượt.

“bức tranh” kinh tế TP Móng Cái có nhiều khởi sắc
“Bức tranh” kinh tế TP Móng Cái có nhiều khởi sắc.

Ngoài ra, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dich vụ trên địa bàn thành phố ước tháng 4/2024 đạt 861,38 tỷ đồng; lũy kế 4 tháng đạt 3.307,32 tỷ đồng, tăng 11,2%.

Năm 2024, TP. Móng Cái tiếp tục quản lý và thực hiện có hiệu quả 2 Quy hoạch chiến lược khu Kinh tế cửa khẩu Móng Cái (Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Quy hoạch chung xây dựng điều chỉnh).

Thành phố sớm hoàn thành các quy hoạch phân khu (A4.1, D1, A5, A6) và đẩy nhanh tiến độ lập, trình quy hoạch phân khu còn lại A3 làm cơ sở thu hút đầu tư hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại II còn thiếu, tiến tới xây dựng thành phố đạt tiêu chí đô thị loại I trước năm 2030.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn TP. Móng Cái đến 24/4 đạt 1.753.867 triệu đồng, tăng 31,1%; trong đó, thu nội địa đạt 597.633 triệu đồng, tăng 26,7%.

Thu do cơ quan hải quan địa phương thực hiện đạt 634.441 triệu đồng, đạt 39,5% dự toán, tăng 41,4%. Thu ngân sách địa phương (huyện, xã) được hưởng theo tỷ lệ điều tiết đạt 537.211 triệu đồng (không tính thu chuyển nguồn, kết dư, nguồn tỉnh bổ sung có mục tiêu), tăng 34,3%.

Tổng chi ngân sách đến 24/4/2024 đạt 253.001 triệu đồng, bằng 75,8% cùng kỳ. Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 93.347 triệu đồng, đạt 36,2% dự toán, bằng 63,9% so cùng kỳ. Chi thường xuyên đạt 159.654 triệu đồng, bằng 85,1% so cùng kỳ.

Theo lãnh đạo TP. Móng Cái, trong thời gian tới, chính quyền TP. Móng Cái sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp huyện năm 2024, chất lượng thực thi chính sách, pháp luật; tăng cường công tác quản lý nhà nước tại khu vực cửa khẩu, lối mở; kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh.

Thành phố tiếp tục công khai, minh bạch các thông tin về thủ tục, phí, lệ phí thông quan tại cửa khẩu, lối mở; giảm các chi phí không chính thức; không để phát sinh tiêu cực trong quản lý, điều hành hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh...

Đồng thời, duy trì, mở rộng, nâng cao hiệu quả hoạt đối ngoại đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất; tăng cường hội đàm, phối hợp với thành phố Đông Hưng và Khu Phòng Thành (Trung Quốc) giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc, ứng phó kịp thời các tình huống phát sinh trên biên giới (thông qua hình thức thư trao đổi, hội đàm), góp phần xây dựng khu vực biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển./.