chi cục thuế kv uông bí - quảng yên

Tìm hiểu chính sách thuế tại Chi cục Thuế khu vực Uông Bí - Quảng Yên (Quảng Ninh). Ảnh: Nhật Minh.

Đây là một trong những giải pháp được ông Cao Ngọc Tuấn - Cục trưởng Cục Thuế Quảng Ninh đưa ra trong báo cáo tham luận tại Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2020 và triển khai các giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác thuế năm 2021, diễn ra chiều 5/1.

Theo ông Cao Ngọc Tuấn, để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 vừa được lãnh đạo Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đưa ra tại hội nghị, Cục Thuế Quảng Ninh sẽ triển khai những giải pháp quản lý thu, chống thất thu, thu hồi nợ ngay từ những ngày đầu của năm 2021.

“Chúng tôi sẽ quản lý chặt chẽ việc in, phát hành, sử dụng hoá đơn; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi mua, bán, sử dụng hoá đơn bất hợp pháp; kiên quyết xử lý nghiêm đối với các hành vi mua, bán, sử dụng hoá đơn bất hợp pháp; triển khai quyết liệt việc sử dụng hoá đơn điện tử theo đúng chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế” - ông Tuấn cho biết.

Bên cạnh quản lý chặt chẽ việc sử dụng hóa đơn, lãnh đạo Cục Thuế Quảng Ninh cho biết, sẽ tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tại trụ doanh nghiệp; tiếp tục đào tạo hướng dẫn về kỹ năng nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra.

Cục thuế cũng từng bước hệ thống hoá các hình thức, thủ đoạn gian lận, trốn thuế, các hành vi vi phạm và kỹ năng thanh tra, kiểm tra phát hiện đối với từng lĩnh vực; triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp thu hồi nợ thuế, đảm bảo số nợ thuế hàng năm trên tổng số ngân sách đạt dưới 5%.

Lãnh đạo Cục Thuế Quảng Ninh cũng cho biết, để tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, cục thuế sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế, đáp ứng yêu cầu triển khai các quy trình quản lý thuế, các chính sách thuế mới và bổ sung, sửa đổi nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm số giờ tuân thủ về thuế, đẩy mạnh khai thuế, nộp thuế và hoàn thuế điện tử./.

Nhật Minh