dvn

Phó Chủ nhiệm UBTCNS Đinh Văn Nhã trình bày Nghị quyết về quyết toán ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2013.

Trước khi các đại biểu Quốc hội biểu quyết, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH), Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển đã trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình về quyết toán NSNN năm 2013 và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2013.

Báo cáo cho biết, do điều kiện kinh tế năm 2013 gặp nhiều khó khăn, dự báo thu NSNN hụt nhiều so với dự toán, Quốc hội đã cho phép thu 75% lãi dầu khí nước chủ nhà, cổ tức DNNN, lợi nhuận để lại tại các tập đoàn, tổng công ty… Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, nỗ lực của ngành thuế, hải quan, thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, tăng cường chống trốn lậu thuế, chuyển giá, công tác thu NSNN đã đạt kết quả tích cực.

Qua báo cáo của Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước cũng cho thấy công tác quản lý dự toán chi đã có nhiều chuyển biến tích cực, chặt chẽ, tiết kiệm hơn. Chính phủ đã chỉ đạo tăng cường cắt giảm chi thường xuyên, các khoản chi chưa thực sự cần thiết, rà soát giảm các khoản chi mua sắm trang thiết bị hội nghị, hội thảo… Sai phạm do chi sai chế độ có xu hướng giảm. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng sử dụng kinh phí NSNN, chi đầu tư xây dựng cơ bản tăng cao so với dự toán, kỷ luật tài chính chưa nghiêm… UBTVQH đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý thu chi NSNN, tăng cường kỷ cương kỷ luật tài chính…

Sau khi nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, các ĐB Quốc hội đã bỏ phiếu thông qua Nghị quyết về quyết toán NSNN năm 2013 do Phó Chủ nhiệm Uỷ ban tài chính, ngân sách Đinh Văn Nhã trình bày.

Các nội dung chính của Nghị quyết bao gồm: Tổng thu cân đối NSNN là 1.084.064 tỷ đồng, bao gồm cả thu chuyển nguồn năm 2012, thu kết dư ngân sách địa phương, thu huy động đầu tư, thu từ quỹ tài chính… Tổng chi cân đối NSNN là 1.277.710 tỷ đồng, bao gồm cả chi chuyển nguồn năm 2013 sang năm 2014. Mức bội chi là 236.769 tỷ đồng, không bao gồm kết dư ngân sách địa phương. Nguồn bù đắp bội chi bao gồm vay trong nước 180.347 tỷ đồng, vay ngoài nước 36.422 tỷ đồng.

Đồng thời, Nghị quyết giao Chính phủ chỉ đạo các cơ quan trung ương, địa phương kịp thời khắc phục các hạn chế được nêu… Kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm, kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm trong điều hành quản lý NSNN, báo cáo kết quả trước Quốc hội khi trình quyết toán NSNN năm 2014./.

H.Y