tổng cục thuế

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà (bên phải) trao Huân chương Lao động Hạng Ba cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác.

>> Hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân ngành Thuế được tuyên dương

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà cho biết, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, công tác thuế là công cụ của Đảng và Nhà nước để động viên nguồn lực, bảo đảm cho công cuộc khôi phục, cải tạo, xây dựng và phát triển đất nước cả về kinh tế, văn hoá, xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế; vừa là công cụ để điều tiết các hoạt động kinh tế - xã hội theo chính sách của Đảng và Nhà nước.

Cùng với phong trào thi đua của cả nước, Tổng cục Thuế đã phát động nhiều phong trào thi đua gắn với từng mục tiêu cụ thể trong công tác quản lý thuế, như: Thi đua hoàn thành dự toán thu ngân sách, cải cách và hiện đại hóa hệ thống thuế, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, thực hiện thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế…

“Các đồng chí đã tăng cường công tác đánh giá, bình xét thi đua khen thưởng kịp thời, có biện pháp điều chỉnh, chỉ đạo để phong trào thi đua khen thưởng ngày càng thực chất hơn, có ý nghĩa giáo dục và hiệu quả hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Với sự cố gắng tích cực của ngành Thuế, trong những năm qua đã luôn được Đảng, Nhà nước ghi nhận, tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý. Nhiều tập thể và cá nhân đã vinh dự đón nhận những danh hiệu và hình thức khen thưởng của Đảng và Nhà nước, cũng như của Chính phủ” - Thứ trưởng Trần Xuân Hà nói.

Theo Thứ trưởng Trần Xuân Hà, hệ thống thuế rất rộng, từ trung ương đến địa phương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã; số lượng cán bộ, công chức rất đông; tính chất công việc phức tạp. Vì vậy, trong quá trình thực thi chức năng nhiệm vụ không tránh khỏi những khó khăn vướng mắc, vấn đề quan trọng là đã nhận diện được những khó khăn vướng mắc, đối mặt với thực tế và có giải pháp khắc phục thì chúng ta sẽ thành công.

“Trên cơ sở tổng kết, đánh giá thi đua tại đại hội điển hình tiên tiến này, tôi mong rằng ngành Thuế cả nước thấy rõ trách nhiệm lớn lao của mình trước Đảng và nhân dân, giữ gìn và phát huy truyền thống vẻ vang của ngành. Điều này cũng đồng nghĩa với quyết tâm phải khắc phục cho được những tồn tại hạn chế để xây dựng, tổ chức ngành Thuế ngày càng lớn mạnh” - Thứ trưởng nói.

Thứ trưởng Trần Xuân Hà cũng yêu cầu ngành Thuế cần từng bước hiện đại hóa, áp dụng phương thức quản lý thuế hiện đại, đưa ngành Thuế ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực. “Với tinh thần đó, ngành Thuế cần tiếp tục phát huy truyền thống đề cao tinh thần trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý thuế, phục vụ tận tình người dân và doanh nghiệp, như lời dạy của Bác Hồ kính yêu là thu thuế phải thu được lòng dân” - Thứ trưởng Trần Xuân Hà nói.

Một số hình ảnh tại hội nghị sáng 18/8 tại điểm cầu Tổng cục Thuế:

tổng cục thuế

Ông Cao Anh Tuấn - Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế trao Cờ thi đua của Bộ Tài chính cho các tập thể.

tổng cục thuế

Các cá nhân Vụ Thanh tra kiểm tra (Tổng cục Thuế) được tuyên dương tại hội nghị.

tổng cục thuế

Lãnh đạo Tổng cục Thuế chúc mừng Vụ Kê khai Kế toán thuế được nhận Cờ thi đua của Bộ Tài chính.

Nhật Minh