Quy định mới về 4 nhóm nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2