Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị: Ảnh: TL

Bảo đảm tính khả thi và khả năng cân đối nguồn lực

Sáng 29/4, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII tiến hành Hội nghị lần thứ tư xem xét, thông qua một số nội dung quan trọng. Hội nghị nhằm thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: Chương trình hành động của Đảng bộ thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố; Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo; Báo cáo kết quả tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, trên cơ sở Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã tổ chức ba hội nghị Thành ủy để kiện toàn nhân sự và thông qua các nội dung về quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa; quy chế, chương trình kiểm tra, giám sát của Thành ủy; 10 chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII... Thành ủy cũng đã tổ chức nghiên cứu, phổ biến sâu rộng Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố tới cán bộ, đảng viên...

Theo Bí thư Thành ủy, để bảo đảm tính khả thi và khả năng cân đối nguồn lực, các nội dung nhiệm vụ của chương trình phải vừa mang tính chất thường xuyên, đồng thời phải xác định được những nội dung, phần việc trọng tâm, trọng điểm, cốt lõi, cấp thiết, có điểm nhấn để ưu tiên tập trung triển khai thực hiện, tạo được những đột phá quan trọng trên các lĩnh vực trong nhiệm kỳ 2020-2025, tạo nền tảng đưa Thủ đô và đất nước phát triển trong giai đoạn tiếp theo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Về dự thảo nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về “Tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo”, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết, dự thảo nghị quyết có nhiều quan điểm, chủ trương, nội dung mới có tác động trực tiếp tới đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị các cấp của thành phố với quyết tâm xây dựng một nghị quyết chuyên đề đầu tiên của Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ, nhằm giải quyết cho được những tồn tại, hạn chế về công tác cán bộ thời gian qua và xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm với các nhiệm vụ trong tình hình mới.

Vì vậy, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị Ban Chấp hành, nhất là các đồng chí bí thư cấp ủy các địa phương từ thực tiễn phong phú ở cơ sở, kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo công tác cán bộ, quá trình nghiên cứu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, các quy định của pháp luật để tham gia đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, sát thực nhằm hoàn thiện Nghị quyết một cách toàn diện, đúng đắn và khả thi.

Đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt các khâu của công tác cán bộ

Tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo báo cáo Tờ trình về dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về “Tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo”. Dự thảo gồm 4 phần, nêu tình hình đội ngũ cán bộ, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân; 4 quan điểm; mục tiêu, giải pháp...

Cùng với đó, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn cũng trình bày Tờ trình về dự thảo Chương trình hành động của Đảng bộ thành phố thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố. Dự thảo dài 15 trang với bố cục gồm 5 phần, đã được tổng hợp, chắt lọc từ nội dung 10 chương trình công tác của Thành ủy và thực hiện quy trình lấy ý kiến chặt chẽ, bài bản với hai vòng lấy ý kiến cơ quan thường trực của ban chỉ đạo thực hiện 10 chương trình...

Phát biểu bế mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết, qua tổng hợp, các ý kiến đóng góp đều thống nhất nhận định: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ thành phố đã phản ánh đầy đủ, toàn diện các nhiệm vụ chính trị của Thành phố trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, bao gồm cả những nội dung có tính chất thường xuyên và những việc trọng tâm, trọng điểm, mang tính điểm nhấn, đột phá để tập trung nguồn lực và có những giải pháp căn cơ, quyết liệt nhằm triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ của nhiệm kỳ.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, Nghị quyết của Thành ủy về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp khi được ban hành sẽ tạo chuyển biến căn bản trong công tác cán bộ của thành phố, từng bước đổi mới tư duy và xây dựng đội ngũ bảo đảm tính liên tục, kế thừa và phát triển ngang tầm nhiệm vụ, không chỉ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 mà sẽ tạo nền tảng vững chắc cho các nhiệm kỳ tiếp theo; qua đó, sẽ góp phần quan trọng giúp thành phố đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực trong thời gian tới.

"Sau hội nghị hôm nay, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ chỉ đạo tổng hợp tiếp thu nghiêm túc, tối đa các ý kiến góp ý của Ban Chấp hành và ý kiến của các đại biểu; hoàn thiện và ban hành để cả hệ thống chính trị thành phố tổ chức thực hiện" - Bí thư Thành ủy nói.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cũng lưu ý, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ diễn ra ngày 23/5/2021, như vậy ngày bầu cử chỉ còn chưa đầy 1 tháng. Vì vậy, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội các cấp phải tập trung, quyết liệt thực hiện tốt công tác chuẩn bị phục vụ bầu cử; chủ động thông tin tuyên truyền, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; quan tâm, chú trọng giải quyết khiếu nại, tố cáo về công tác bầu cử, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, nhằm tổ chức thành công và đúng quy định của pháp luật cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn thành phố.

Đồng thời, cùng với quá trình chuẩn bị bầu cử, không được chủ quan, lơ là trước diễn biễn phức tạp của dịch Covid-19 trên thế giới và trong khu vực những ngày gần đây, nhất là tại những nước có chung đường biên giới với nước ta; do đó, dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5 sắp tới có nguy cơ bùng phát dịch trong nước rất cao và khó lường nếu không đề cao cảnh giác...

Để duy trì vững chắc thành quả trong phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn thành phố, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội thành phố thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy thành phố; kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch của thành phố, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra.../.

Khánh Linh