Theo HNX, nguyên nhân cổ phiếu S96 bị tạm ngừng giao dịch là do công ty tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi đã bị đưa vào diện kiểm soát và không có biện pháp khắc phục nguyên nhân dẫn đến việc bị đưa vào diện kiểm soát, thuộc trường hợp bị tạm ngừng giao dịch theo quy định tại Điểm 1.2 Khoản 1 Điều 14 Quy chế niêm yết tại HNX.

HNX cho biết, Sở sẽ có thông báo về việc cho phép cổ phiếu S96 giao dịch trở lại sau khi công ty khắc phục được tình trạng nêu trên theo Quy chế niêm yết chứng khoán của HNX.

Được biết, S96 có số vốn điều lệ hơn 111,5 tỷ đồng, tương ứng với hơn 11,1 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Trước đó, kể từ ngày 18/3/2014, HNX đã chính thức đưa cổ phiếu S96 vào diện kiểm soát do công ty không có biện pháp khắc phục nguyên nhân dẫn đến việc bị đưa vào diện cảnh báo do vi phạm công bố thông tin, thuộc diện bị kiểm soát theo quy định tại Điểm 1.5 Khoản 1 Điều 13 Quy chế niêm yết của HNX./.

Hồng Quyên