fubon

Tham gia sản phẩm "Phúc bảo bổ trợ nằm viện do tai nạn", khách hàng được bảo vệ nhiều tầng

Với mức phí rất thấp, không tới 1.000 đồng/ngày, khách hàng đóng phí bảo hiểm hàng năm và sẽ tiếp tục gia hạn sản phẩm trong năm tiếp theo để bảo vệ bản thân và gia đình trong trường hợp không may xảy ra tai nạn.

Sản phẩm gồm 3 tầng bảo vệ song song. Cụ thể, tầng bảo vệ thứ nhất là “Quyền lợi hỗ trợ nằm viện do tai nạn” chi trả 100% số tiền bảo hiểm trong 5 ngày đầu nằm viện. Nếu bệnh nặng phải điều trị lâu hơn 5 ngày thì kể từ ngày thứ 6 tới ngày thứ 90, số tiền hỗ trợ sẽ là 125% số tiền bảo hiểm.

Nếu khách hàng phải điều trị theo chế độ chăm sóc đặc biệt, để giảm bớt gánh nặng tài chính cho khách hàng, song song với khoản tiền được chi trả từ quyền lợi hỗ trợ nằm viện nói trên, tầng bảo vệ thứ hai “Quyền lợi hỗ trợ chăm sóc đặc biệt do tai nạn” sẽ chi trả 100% số tiền bảo hiểm, số ngày chi trả lên tới 30 ngày.

Đặc biệt, để giúp khách hàng hoàn toàn hồi phục sau khi ra viện, cùng với hai quyền lợi hỗ trợ nằm viện và chăm sóc đặc biệt trên, tầng bảo vệ thứ ba “Quyền lợi hỗ trợ chăm sóc y tế tại nhà” sẽ chi trả 25% số tiền bảo hiểm, số ngày chi trả căn cứ vào số ngày nằm viện thực tế và tổng số ngày chi trả tối đa lên tới 90 ngày cho mỗi năm hợp đồng. Ba tầng bảo vệ này được duy trì tới lúc khách hàng 60 tuổi.

Ông Anton Chang - Tổng Giám đốc Fubon Life Việt Nam cho biết: Sức khỏe là vốn quý nhất với mỗi người, nhưng biến cố tai nạn có thể xảy ra với bất kỳ ai. Cùng đồng cảm với những lo lắng của khách hàng, Fubon Life Việt Nam đã ra mắt sản phẩm “Phúc bảo bổ trợ nằm viện do tai nạn”, sản phẩm bảo hiểm bổ trợ với mức phí đóng thấp nhưng thiết kế nhiều tầng bảo vệ song song giúp khách hàng được an tâm và điểm vượt trội so với các sản phẩm hiện có trên thị trường là các thành viên trong gia đình đều có thể tham gia để cả gia đình được bảo vệ./.

H.C