da giay

Chỉ số sản xuất giày dép tăng cao trong 3 tháng đầu năm. Ảnh: ĐT

Tổng cục Thống kê cho biết, trong các ngành công nghiệp, ngành chế biến, chế tạo tăng khá ở mức 7,3%, cao hơn nhiều mức tăng 5,3% của quý I/2013 và đóng góp 5,1 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành sản xuất, phân phối điện tăng 9,2%, cao hơn mức tăng 7,3% của cùng kỳ năm trước, đóng góp 0,6 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành cung cấp nước và xử lý nước thải, rác thải tăng 5,7%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm; riêng ngành khai khoáng giảm 2,9%, làm giảm 0,6 điểm phần trăm của mức tăng chung.

Trong các sản phẩm công nghiệp, một số sản phẩm có chỉ số sản xuất 3 tháng tăng cao so với cùng kỳ là: giày, dép da; sữa tắm, sữa rửa mặt; thép cán; vải dệt từ sợi thiên nhiên; ti vi; thủy hải sản chế biến.

Bên cạnh đó, một số sản phẩm tăng thấp hoặc giảm như: xi măng tăng; gạch xây bằng đất nung; sữa tươi; vải dệt từ sợi tổng hợp; phân NPK ...

Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục có mức tăng giảm dần. Tại thời điểm 1/3/2014, chỉ số tồn kho tăng 13,4% so với cùng thời điểm năm 2013, thấp hơn mức tăng cùng thời điểm một số năm trước, trong đó những ngành có chỉ số tồn kho tăng thấp hơn mức tăng chung hoặc giảm là: sản xuất trang phục; sản xuất thiết bị điện tăng; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác.

Chỉ số sử dụng lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/03/2014 tăng 4,1% so với cùng thời điểm năm trước, trong đó lao động khu vực doanh nghiệp Nhà nước giảm 1,7%; doanh nghiệp ngoài Nhà nước tăng 3,8% và doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 6,4%./.

Hoài Thu