Cty CP Sông Đà 10 (Mã CK: SDT) vừa báo cáo UBCKNN và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM về việc thay đổi số cổ phiểu có quyền biểu quyết do chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Số cổ phiếu biểu quyết đang lưu hành của SDT sau khi phát hành thành công hơn 6,3 triệu cổ phiếu tăng từ hơn 21 triệu cổ phiếu lên hơn 27,3 triệu cổ phiếu.

Được biết, SDT hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng các công trình thủy điện, thủy lợi, giao thông và các công trình khác. Trụ sở chính của công ty tại Tầng 10-11, Khu B, Tòa Nhà HH4 Songda Holding, Đường Phạm Hùng, Xã Mễ Trì, Huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 11/02/2014, cổ phiếu SDT có giá trên thị trường là 16.800 đồng./.

Hồng Quyên