Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành kèm theo Quyết định số 1075/QĐ-BTNMT Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 109/2023/QH15 ngày 29/11/2023 của Quốc hội về việc tiếp tục thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết kỳ họp thứ 4 về giám sát chuyên đề, chất vấn.

Để thực hiện tốt về lĩnh vực môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch ban hành 08 quy chuẩn quốc gia về môi trường vào năm 2024 - 2026.

Cụ thể: Ban hành Quy chuẩn về phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất; khí thải công nghiệp; nước thải công nghiệp; về nước thải chăn nuôi; nước thải sinh hoạt và nước thải đô thị, khu dân cư tập trung.

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với khí thải phương tiện ô tô đang lưu hành.

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy trong nguyên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị.

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; độ rung; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng trầm tích.

Sẽ có 8 quy chuẩn quốc gia về môi trường được ban hành
Sẽ có 8 quy chuẩn quốc gia về môi trường được ban hành. Ảnh minh hoạ

Đồng thời, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn sinh hoạt.

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bãi chôn lấp chất thải rắn.

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng.

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia về giới hạn các chất ô nhiễm khó phân hủy trong nguyên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị (dự kiến lựa chọn một số ngành/lĩnh vực trong các lĩnh vực sau: Nhựa, dệt may, điện - điện tử, bọt chống cháy, xi mạ, sơn, cao su, giấy/bao bì thực phẩm, vật liệu cách nhiệt…).

Bên cạnh đó, tại Kế hoạch, Bộ Tài nguyên và Môi trường còn đề xuất các chính sách, nguồn lực ưu tiên, xây dựng và triển khai các phương án xử lý ô nhiễm môi trường, nhất là vấn đề rác thải, nước thải, ô nhiễm tại các làng nghề, các khu, cụm công nghiệp, các lưu vực sông, hệ thống thủy lợi...