chi cục thuế huyện cần giờ, t.hcm

Người nộp thuế làm thủ tục nộp thuế tại Chi cục Thuế huyện Cần Giờ - TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: NM.

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Tổng cục Thuế trong tháng 3/2016. Theo Tổng cục Thuế, sau khi tiến hành rà soát, Tổng cục Thuế sẽ thông báo danh sách các DN nợ thuế đến thời điểm 31/12/2015 cho các cục thuế để thực hiện đôn đốc và cưỡng chế nợ thuế, công khai thông tin theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2016, Tổng cục Thuế cũng sẽ phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính theo dõi chặt chẽ diễn biến giá dầu thô thế giới; đánh giá tác động của các hiệp định thương mại tự do đến tình hình thu NSNN và đề xuất các giải pháp đảm bảo cân đối nguồn thu NSNN, quyết tâm thu đạt và vượt dự toán NSNN, đặc biệt là ngân sách Trung ương năm 2016.

Đồng thời, để người nộp thuế thực hiện tốt việc quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân, Tổng cục Thuế yêu cầu Vụ Tuyên truyền- Hỗ trợ, các cục thuế thực hiện tốt kế hoạch thông tin tuyên truyền năm 2016, theo Quyết định số 210/QĐ-BTC ngày 28/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Tổ chức thông tin tuyên truyền 7 chuyên đề trọng tâm đã được Bộ Tài chính duyệt và các nội dung gắn với nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan thuế; tăng cường theo dõi, phối hợp với các đơn vị để kịp thời phát hiện, xử lý những vấn đề “nóng” được báo chí phản ánh.

Bên cạnh công tác quản lý thu NSNN, trong tháng 3/2016, Tổng cục Thuế cũng sẽ tiếp tục triển khai sửa đổi, bổ sung một số quy định trong công tác quản lý thuế như: Sửa Quyết định 115/2009/QĐ-TTg ngày 29/10/2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế.

Xây dựng dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc chưa được xuất cảnh, tạm hoãn xuất cảnh đối với các trường hợp chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã số xác thực của cơ quan thuế…/.

Nhật Minh