Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), cùng với việc phối hợp các cơ quan xử lý các vụ giao dịch thao túng, hình sự trên thị trường, thời gian qua, cơ quan quản lý đã tiếp tục đẩy mạnh công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra đối với các tổ chức cá nhân tham gia thị trường chứng khoán.

Trong năm 2020 và 9 tháng đầu năm 2021, do tình hình dịch Covid-19, UBCKNN đã chủ động giãn hoạt động thanh kiểm tra định kỳ, nhưng tăng cường thực hiện giám sát hoạt động, việc tuân thủ pháp luật của các tổ chức, cá nhân trên thị trường chứng khoán, vẫn triển khai đoàn đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật (triển khai tổng cộng 18 đoàn thanh kiểm tra định kỳ, 13 đoàn kiểm tra đột xuất).

Trên cơ sở giám sát, thanh tra, kiểm tra, trong giai đoạn 2020 - tháng 9/2021, UBCKNN đã xử phạt tổng cộng 659 tổ chức cá nhân vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt hơn 34 tỷ đồng, trong đó xử phạt 11 cá nhân, tổ chức có hành vi thao túng, phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an trong xác minh, điều tra các vụ việc thao túng, vụ việc hình sự.

Sẽ tăng cường kiểm tra đột xuất nếu thấy dấu hiệu vi phạm, nhất là giao dịch thao túng
Cơ quan quản lý sẽ quyết liệt triển khai các đoàn kiểm tra đột xuất nếu thấy dấu hiệu vi phạm, nhất là giao dịch thao túng giá chứng khoán.

Đối với hiện tượng một số cổ phiếu biến động mạnh trên thị trường chứng khoán trong thời gian gần đây dù doanh nghiệp có kết quả kinh doanh kém, UBCKNN đang tổ chức giám sát chặt chẽ, kiểm tra các giao dịch có dấu hiệu bất thường, xử lý nghiêm vi phạm theo quy định pháp luật.

UBCKNN cho biết, thời gian tới, cơ quan quản lý sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác giám sát, phối hợp giám sát thường xuyên, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trên thị trường chứng khoán.

Đồng thời, cơ quan quản lý sẽ quyết liệt triển khai đoàn kiểm tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật của tổ chức, cá nhân, nhất là dấu hiệu thực hiện hành vi lạm dụng thị trường như giao dịch thao túng, xử lý nghiêm vi phạm để đảm bảo tính răn đe, kỷ cương cho thị trường, giữ vững niềm tin của nhà đầu tư vào một thị trường công bằng và minh bạch./.