SHB

Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản chấp thuận thay đổi vốn điều lệ của SHB lên hơn 19.260 tỷ đồng.

Tổng khối lượng niêm yết hiện nay của SHB là hơn 1,92 tỷ cổ phiếu.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo đã chấp thuận niêm yết cho hơn 175 triệu cổ phiếu SHB. Ngày đăng ký giao dịch bổ sung là ngày 16/6.

Đồng thời, mới đây, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản chấp thuận thay đổi vốn điều lệ của SHB lên hơn 19.260 tỷ đồng. Đây là nền tảng quan trọng giúp SHB ngày càng khẳng định và nâng cao uy tín với cộng đồng đầu tư trong nước và nước ngoài cũng như các tổ chức đánh giá tín nhiệm quốc tế.

Hiện nay SHB đã hoàn thiện hồ sơ trình xin Ngân hàng Nhà nước phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua, trong đó chi trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10,5% bằng cổ phiếu và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền với tỷ lệ 100:28, giá chào bán dự kiến 12.500 đồng/cổ phiếu để thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 26.674 tỷ đồng năm 2021.

Về kế hoạch chuyển sang niêm yết trên sàn HOSE, ngay trước thềm đại hội đồng cổ đông diễn ra tháng 4 vừa qua, SHB đã nhận được công văn của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh về việc hồ sơ của SHB đã đáp ứng điều kiện theo Quy chế niêm yết chứng khoán của HOSE. Việc tổ chức giao dịch chính thức đối với cổ phiếu của SHB trên sàn HOSE sẽ được thực hiện sau khi vấn đề hạ tầng công nghệ tại HOSE được xử lý./.

Thuý Anh