Theo giải trình của Công ty CP Quốc tế Sơn Hà (SHI), lô trái phiếu SHIH212400 đã phát hành ngày 28/7/2021 và đến hạn ngày 28/7/2024. Tổng giá trị phát hành lô trái phiếu này là 280 tỷ đồng.

Tuy nhiên, ngày 21/12/2022, SHI đã gửi Công văn số 146/CV-SH về việc đề xuất mua lại trước hạn trái phiếu SHIH2124001 và đã được trái chủ chấp thuận, theo Công văn số 435/PVIAM-KĐT ngày 24/12/2022.

Theo thống nhất của hai bên, SHI sẽ mua lại trái phiếu sớm hơn so với phương án phát hành ban đầu. Cụ thể, SHI sẽ mua lại trái phiếu thành 5 đợt, bắt đầu từ ngày 18/1/2023 và sẽ kết thúc vào ngày 29/12/2023 (trước đây là 28/7/2024).

SHI giải trình về việc chậm thanh toán gốc và lãi lô trái phiếu SHIH212400
Lịch mua lại lô trái phiếu SHIH212400 mới của SHI đã đàm phán thành công với trái chủ.

Ngày 18/1/2023, SHI đã thực hiện mua lại trước hạn 15% mệnh giá trái phiếu, tương đương 42 tỷ đồng, theo đúng lộ trình đã được thống nhất với trái chủ. Giao dịch này đã thực hiện công bố thông tin tới Sở GDCK Hà Nội (HNX) và các tổ chức liên quan theo quy định hiện hành.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 24/2/2023, cổ phiếu SHI đóng cửa tại mức giá 14.100 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, ngày 23/2/2023, HNX đã công bố Danh sách tổ chức phát hành có công bố thông tin bất thường/báo cáo theo yêu cầu có nội dung chậm trả lãi cho trái chủ, trong đó có SHI.

Theo thông tin công bố chính thức từ SHI thông tin thêm, ngày 24/2/2023, công ty cũng đã có Công văn số 19/CV-SH giải trình về nội dung trên gửi đến HNX, được đăng tải trên website chính thức của Sơn Hà.

Cũng trong ngày 24/2/2023, HNX cũng đã đăng tải Công văn số 19/CV-SH của SHI trên chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp của HNX (https://cbonds.hnx.vn/).

SHI giải trình về việc chậm thanh toán gốc và lãi lô trái phiếu SHIH212400
Diễn biến giá cổ phiếu SHI.

Theo báo cáo tài chính chính hợp nhất quý IV/2022 của SHI, năm 2022, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty đạt 8.223 tỷ đồng, tổng lợi nhuận trước thuế 122,8 tỷ đồng. Theo kế hoạch kinh doanh của SHI, năm 2023, công ty này dự kiến mục tiêu doanh thu đạt 9.500 tỷ đồng, tăng 16% so với năm trước.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 24/2, cổ phiếu SHI đóng cửa tại mức giá 14.100 đồng/cổ phiếu./.