Ngày 23/9, Tổng cục Hải quan đã ban hành văn bản (11540 TCHQ-GSQL) yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố chỉ đạo các chi cục hải quan cửa khẩu trực thuộc tăng cường biện pháp kiểm tra hàng hóa thực phẩm nhập khẩu từ Đài Loan.

Cụ thể, thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa đối với các lô hàng nhập khẩu từ Đài Loan có mặt hàng dầu ăn hoặc thực phẩm chế biến từ dầu ăn; Thông báo cho cơ quan kiểm tra an toàn thực phẩm áp dụng các biện pháp kiểm tra chặt đối với các lô hàng nhập khẩu này.

Các lô hàng sau khi đăng ký kiểm tra an toàn thực phẩm phải được bảo quản tại cửa khẩu nhập đến khi có kết quả kiểm tra đạt yêu cầu nhập khẩu mới được thông quan (không giải quyết cho doanh nghiệp đưa hàng về kho tự bảo quản).

Hải Anh