Theo đó, hội đồng quản trị SMC thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 với sản lượng tiêu thụ đạt 900.000 tấn thép các loại và lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 80 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, hội đồng quản trị công ty đã thông qua việc mua lại toàn bộ 200 tỷ đồng trái phiếu mã SMCH2124001 (phát hành ngày 2/8/2021, đáo hạn ngày 2/8/2024). Trong đó, thời gian mua dự kiến ngày 2/2/2024, sau khi thoả thuận với trái chủ và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

SMC lên kế hoạch mua lại 200 tỷ đồng trái phiếu trước hạn
Ảnh minh họa

Được biết, doanh thu quý III/2023 của SMC đạt 3.141 tỷ đồng, giảm hơn 80% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế lỗ 178 tỷ đồng (giảm hơn 40 tỷ đồng so với cùng kỳ).

Luỹ kế, doanh thu 9 tháng năm 2023 của SMC đạt 10.574 tỷ đồng, giảm 44,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế lỗ 585,9 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ ghi nhận lỗ 549,42 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ 57,68 tỷ đồng. Tính tới 30/9/2023, tổng lỗ luỹ kế của SMC ghi nhận 205,81 tỷ đồng. Vốn điều lệ của công ty là 736,8 tỷ đồng.

Năm 2023, Đầu tư Thương mại SMC đặt kế hoạch doanh thu đạt 20.350 tỷ đồng, giảm 12,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến là 150 tỷ đồng. Tuy nhiên với việc lỗ trong 9 tháng đầu năm 2023, công ty còn cách rất xa kế hoạch có lãi./.