son ha

Ông Lê Vĩnh Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Sơn Hà phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hôm 5/6.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Sơn Hà tiến hành theo hình thức trực tuyến với 85,6% cổ đông theo dõi.

Sơn Hà thực hiện tăng vốn điều lệ được chia làm hai giai đoạn với 2 phương thức: Tăng vốn điều lệ theo hình thức phát hành cổ phiếu ra công chúng (phát hành cho cổ đông hiện hữu); tăng vốn điều lệ theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong tập đoàn.

Nếu kế hoạch phát hành được thực hiện theo đúng kế hoạch nêu trên, vốn điều lệ mới của Sơn Hà sẽ tăng khoảng 64% so với vốn điều lệ hiện tại.

Ngoài ra, các cổ đông cũng đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 với mục tiêu tổng doanh thu ước tính đạt 6.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 180 tỷ đồng, cổ tức tăng 10%.

Trong định hướng kinh doanh thời gian tới, Sơn Hà sẽ mở rộng đầu tư vào lĩnh vực ngành nước, năng lượng tái tạo, đặc biệt là bất động sản công nghiệp.

Dự án hạ tầng bất động sản công nghiệp đáng chú ý của Sơn Hà là Khu công nghiệp Tam Dương I - Vĩnh Phúc có quy mô 162,33 ha tại nút giao Kim Long đường Cao tốc Nội Bài – Lào Cai.

Về kinh doanh thời gian gần đây, Sơn Hà đạt doanh thu thuần quý I/2021 là 1.498 tỷ đồng, tăng trưởng 41,1%. Lợi nhuận sau thuế của công ty này đạt 40,5 tỷ đồng, gấp hơn 7 lần so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận tăng trưởng, nhưng dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của công ty vẫn bị âm tới 131,5 tỷ đồng trong quý I/2021 (cùng kỳ năm trước dương 103,2 tỷ đồng).

Ngoài ra, nợ phải trả đang chiếm một tỷ lệ khá cao với giá trị nợ tại thời điểm 31/3/2021 đang ở mức 3.043 tỷ đồng, lớn gấp hơn 2,23 lần vốn chủ sở hữu. Trong đó, nợ ngắn hạn có giá trị lên tới 2.811 tỷ đồng, riêng vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là 2.097,9 tỷ đồng.

Chí Tín