Khí PM3

Đường ống dẫn khí PM3 đang được khắc phục sửa chữa.

Cụ thể, ngay sau khi sự cố xì van đường ống cung cấp khí cho hai nhà máy điện Cà Mau, để đảm bảo công tác vận hành hệ thống điện an toàn, ổn định và tránh quá tải đường dây cùng máy biến áp khu vực miền Nam, EVN đã huy động 1 tổ máy của nhà máy điện Ô Môn chạy bằng dầu FO và huy động thêm 2 - 3 tổ máy tuabin khí của các nhà máy điện Cà Mau chạy bằng dầu DO.

Theo tính toán của EVN, tổng sản lượng điện huy động bằng nhiên liệu dầu khoảng 15,2 triệu kWh/ngày. Trong đó, chi phí phát sinh cho việc chạy dầu của các nhà máy trong một ngày khoảng 70 tỷ đồng.

Với giải pháp này, việc cung cấp điện cho khách hàng khu vực phía Nam sẽ được đảm bảo. Dự kiến, Công ty khí Cà Mau sẽ khắc phục sự cố, khôi phục lại đường ống dẫn khí cho nhà máy nhiệt điện Cà Mau trong khoảng 3 ngày tới.

Trước đó, theo thông tin từ Công ty Khí Cà Mau, sự cố xì van đường ống cấp khí xảy ra trên giàn khai thác Công ty Talisman (Maylaysia) điều hành vào ngày 15/3. Trong thời gian ngừng cấp khí, đường ống dẫn khí PM3 Cà Mau vẫn có thể duy trì hoạt động của các thiết bị phụ trợ, nhưng không có khả năng duy trì hoạt động của các nhà máy điện Cà Mau.

Hiện tại, 2 nhà máy điện Cà Mau 1 và 2 có tổng công suất phát 1.500 MW, chiếm tỷ trọng 21,03% so với tổng công suất tua-bin khí trên toàn quốc (7134 MW) và chiếm khoảng 14,98% nhu cầu tiêu thụ điện toàn miền Nam (10.011 MW), chiếm khoảng 53,57% so với nhu cầu tiêu thụ điện khu vực miền Tây (2.800MW)

Để đảm bảo công tác vận hành hệ thống điện miền Nam an toàn, ổn định, liên tục, EVN kêu gọi sự chia sẻ của chính quyền và nhân dân các địa phương, nhất là các tỉnh phía Nam sử dụng điện một cách tiết kiệm, tránh lãng phí, góp phần giảm sức ép lên hệ thống điện trong thời gian đường ống PM3 ngừng cấp khí./.

Nhật Minh