Việc sửa đổi này nhằm giải quyết những bất hợp lý, vướng mắc đối với các trường hợp chất làm đầy da có tên thương mại khác nhau được mô tả tại nhóm 9825.00.00 theo hướng, bỏ quy định chi tiết tên thương mại về chất làm đầy da (bỏ từ “Restylane”) Kem hỗ trợ chức năng bảo vệ da, gel làm giảm sẹo (bỏ từ: “như Xclair, Atopiclair, Dermatix”).

Với việc thay đổi mô tả như trên, mặt hàng chất làm đầy da nhãn hiệu Juvéderm với tên thương mại Juvéderm Ultra TM XC như của Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương đang nhập khẩu sẽ được hưởng suất thuế nhập khẩu 10%, thay vì 20% như hiện hành.

Trước đó, Bộ Tài chính cho biết đã nhận được công văn phản ánh vướng mắc về chính sách ưu đãi thuế nhập khẩu đối với mặt hàng chất làm đầy da với các tên thương mại khác nhau của Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương.

Bộ Tài chính cho biết, theo hướng dẫn tại công văn số 2415/BTC-CST, hai mặt hàng Juvéderm® volumaTM with Lidocain và Juvéderm ultra plusTM XC được hướng dẫn phân loại sang Chương 98 mã hàng 9825.00.00 (mã hàng tương ứng tại 97 Chương là 3304.99.90) thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng là 10%.

Tuy nhiên như trình bày của công ty, theo Bộ Tài chính, mặt hàng mặt hàng Juvéderm Ultra TM XC cũng nên được phân loại vào mã hàng 9825.00.00 (mã hàng tương ứng tại 97 chương là 3304.99.90), thuế suất thuế nhập khẩu 10% tương tự như 2 mặt hàng Juvéderm® volumaTM with Lidocain và Juvéderm ultra plusTM XC.

Công ty này nhập khẩu các mặt hàng chất làm đầy da mang nhãn hiệu Juvéderm: FORMA, REFINE, VOLUMA (có hoặc không có cannula kèm theo), ULTRA, ULTRA PLUS, ULTRA XC, ULTRA PLUS XC, có xuất xứ từ Pháp theo văn bản cấp phép của Bộ Y tế.

Hiện nay, công ty đã tiến hành nhập khẩu mặt hàng chất làm đầy da nhãn hiệu Juvéderm với tên thương mại Juvéderm Ultra TM XC . Thực tế mặt hàng này có thành phần công dụng tương tự như Juvéderm ultra plusTM XC, là mặt hàng đã được hướng dẫn phân loại vào Chương 98 mã hàng 9825.00.00 (mã hàng tương ứng tại 97 Chương là 3304.99.90).

Tuy nhiên, do Juvéderm Ultra TM XC chưa được đề cập trong hướng dẫn trước đó của Bộ Tài chính, nên cơ quan hải quan cửa khẩu đã hướng dẫn công ty kê khai vào mã hàng 3304.99.90 với mức thuế suất thuế nhập khẩu 20%.

Theo ý kiến của doanh nghiệp thì mặt hàng Juvéderm Ultra TM XC cũng là chất làm đầy da, chỉ khác tên gọi nhưng thành phần và tính chất lý hóa, công dụng như 2 mặt hàng Juvéderm® volumaTM with Lidocain (Juvéderm voluma with Lidocain), Juvéderm ultra plusTM XC (Juvéderm ultra plus XC) và công ty đã cung cấp thông tin về thành phần và công dụng của mặt hàng này.

Trên cơ sở dữ liệu doanh nghiệp cung cấp, qua bảng so sánh trên có thể thấy về thành phần, ba sản phẩm đều có thành phần là Axit Hyaluronic, Lidocain, dung dịch đệm phosphat. Ba sản phẩm đều được Bộ Y tế cấp giấy phép nhập khẩu ghi rõ là chất làm đầy da với tên thương mại cụ thể.

Về công dụng, các sản phẩm Juvéderm Ultra TM XC và Juvéderm ultra plusTM XC là sản phẩm có cùng công dụng (làm đầy da) và có thể thay thế cho nhau.

Từ vướng mắc nêu trên của công ty cho thấy, việc quy định chính sách ưu đãi thuế vừa theo bản chất hàng hóa vừa theo tên thương mại như trường hợp quy định hiện nay đối với mặt hàng “Chất làm đầy da (Restylane)”, mã hàng 9825.00.00 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi hiện hành là không hợp lý, vì khi tên thương mại của hàng hóa thay đổi sẽ phát sinh ngay vướng mắc.

Theo đó, Công ty đề nghị được phân loại mặt hàng Juvéderm Ultra TM XC vào mã hàng 9825.00.00 tương tự như 2 mặt hàng Juvéderm® volumaTM with Lidocain (Juvéderm voluma with Lidocain), Juvéderm ultra plusTM XC (Juvéderm ultra plus XC) được phân loại vào nhóm 33.04, mã hàng 3304.99.90, chi tiết riêng sang Chương 98, mã hàng 9825.00.00 của Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi là 10%, như hướng dẫn tại công văn số 2415/BTC-CST, ngày 13.2.2015 của Bộ Tài chính./.

N.P