Theo đó, khoản phải thu ngắn hạn khách hàng tại 30/6/2021 là 126,3 tỷ đồng, tăng gấp rưỡi đầu năm, chi phí xây dựng cơ bản dở dang là 226,3 tỷ đồng, tăng 71% so với đầu năm, vốn chủ sở hữu đạt 364,4 tỷ đồng.

Doanh thu quý II/2021 đạt 112,7 tỷ đồng, tăng 33% so với quý II/2020, nhưng lợi nhuận sau thuế quý II/2021 chỉ đạt 8 tỷ đồng, giảm 30% so với quý II/2020. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021 SZE đạt doanh thu 174,6 tỷ đồng, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 14,3 tỷ đồng, giảm 28,5% so với 6 tháng đầu năm 2020.

Giải trình các nguyên nhân lợi nhuận giảm, công ty cho biết giá trị đã thực hiện các dịch vụ công ích, dịch vụ môi trường đến 30/6/2021 là khoảng 21 tỷ đồng nhưng chưa đủ điều kiện ghi nhận doanh thu do còn phải hoàn tất các thủ tục với chủ đầu tư.

SZE trước cổ phần hóa là công ty dịch vụ môi trường đô thị Đồng Nai, được cổ phần hóa năm 2015, hiện SZE là công ty dịch vụ môi trường đô thị lớn ở Việt Nam, vốn điều lệ 300 tỷ đồng, phần vốn nhà nước chiếm 64% do Tổng công ty Phát triển Khu công nghiệp Sonadezi quản lý. SZE hoạt động trong các lĩnh vực vệ sinh công nghiệp, thu gom vận chuyển và xử lý chất thải, dịch vụ mai táng, hỏa táng, quản lý khai thác nghĩa trang, duy tu bảo dưỡng mương cống thoát nước, chăm sóc công viên cây xanh; thi công các công trình điện chiếu sáng, điện trang trí...

Được biết SZE nắm trong tay hàng triệu m2 đất vàng có vị trí đẹp ở thành phố Biên Hòa (có thể chuyển thành bất động sản), ví dụ như: 6.091 m2 ở 12 Huỳnh Văn Nghệ, TP. Biên Hòa, Đồng Nai; 4.800 m2 ở Văn phòng xí nghiệp môi trường Biên Hòa tại Phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa, Đồng Nai; 3.074 m2 ở văn phòng Xí nghiệp môi trường Vĩnh Cửu ở thị trấn Vĩnh Cửu; 20.382 m2 ở văn phòng đội cây xanh hoa kiểng tại Phường Trảng Dài, T. Biên Hòa, Đồng Nai; 152.500 m2 ở phân xưởng xử lý chất thải tại Phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa, Đồng Nai; 55.677 m2 ở Phường Tân Biên, TP. Biên Hòa, Đồng Nai…./.

Hồng Quyên