Tăng mức phạt tiền đối với một số lỗi khi tham gia giao thông bằng xe ô tô