Cụ thể, Thông báo số 0608/TB-BCH ngày 6/8/2022 về việc chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần Tập đoàn Dược Bảo Châu như sau:

I. Giới thiệu về tổ chức phát hành

- Tên tổ chức phát hành (đầy đủ): Công ty cổ phần Tập đoàn Dược Bảo Châu

- Tên viết tắt: DBC

- Địa chỉ trụ sở chính: tổ 12, thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, Hà Giang, Việt Nam

- Số điện thoại: 0219.382.5828 ; số fax: 0219.382.5828; Website: www.duocbaochau.com.vn

- Vốn điều lệ: 180.000.000.000 đồng (Một trăm tám mươi tỷ đồng)

- Mã cổ phiếu: BCH

- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Chi nhánh Bắc Hà - Hà Nội; số hiệu tài khoản: 11810007511111.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5100425051 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Giang cấp lần đầu ngày 10/12/2014 và cấp thay đổi lần thứ 4 ngày 20/11/2020.

- Ngành nghề kinh doanh chính: sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu; bán buôn thực phẩm; sản xuất đồ uống không cồn, có cồn, nước khoáng. Mã ngành: 2100, 1079, 1104, 4633.

- Sản phẩm/dịch vụ chính: đồ uống không cồn, hóa mỹ phẩm, thực phẩm chức năng…

II. Mục đích chào bán

Thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường số 1611/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/11/2021 về việc chào bán thêm 3.500.000 cổ phiếu ra công chúng của công ty với các mục đích sau:

- Tăng quy mô vốn hoạt động, bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Đáp ứng một trong những điều kiện để được niêm yết cổ phiếu (đã chào bán cổ phiếu ra công chúng).

Ngoài ra, nếu sau đợt chào bán, công ty không đáp ứng được các điều kiện niêm yết khác tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh/Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, công ty sẽ thực hiện việc đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM.

III. Phương án chào bán

- Tên cổ phiếu: cổ phiếu BCH của Công ty cổ phần Tập đoàn Dược Bảo Châu.

- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông

- Số lượng cổ phiếu chào bán: 3.500.000 cổ phiếu, trong đó:

+ Số lượng cổ phiếu tổ chức phát hành chào bán: 3.500.000 cổ phiếu;

+ Số lượng cổ phiếu cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 cổ phiếu.

- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Tổng giá trị vốn huy động: 35.000.000.000 đồng, trong đó:

+ Giá trị vốn huy động của tổ chức phát hành: 35.000.000.000 đồng;

+ Giá trị vốn thu được của cổ đông: 0 đồng.

- Phương thức phân phối: thông qua đại lý phân phối

- Số lượng đăng ký mua tối thiểu: 1.000 cổ phiếu.

- Thời gian nhận đăng ký mua: từ ngày 10/08/2022 đến ngày 31/08/2022

- Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu:

Nhà đầu tư liên hệ đăng ký mua cổ phiếu theo hướng dẫn thực hiện đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn Dược Bảo Châu.

- Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu: từ ngày 10/08/2022 đến ngày 31/08/2022

- Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:

+ Chủ tài khoản: Công ty cổ phần Tập đoàn Dược Bảo Châu

+ Số tài khoản: 12210009219999

+ Mở tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành

Các tổ chức liên quan:

Tổ chức tư vấn và đại lý phân phối:

Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu Khí

+ Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà Hà Nội Tourist, số 18 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

+ Điện thoại: 0243.9343.888

+ Website: www.psi.vn

Tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính:

Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C

+ Địa chỉ: 02 Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

+ Điện thoại: (84-28) 35.472.972 ; Fax: (84-28)35.472.970

Địa điểm công bố Bản cáo bạch:

- Website của Công ty cổ phần Tập đoàn Dược Bảo Châu: www.duocbaochau.com.vn

- Website của Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí: www.psi.vn.

Xem Thông báo số 0608/TB-BCH ngày 6/8/2022 về việc phát hành cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần Tập đoàn Dược Bảo Châu tại đây.