Quyết định xử phạt nêu rõ, Công ty cổ phần Tập đoàn GCL bị phạt 85 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Công ty không công bố thông tin (CBTT) trên hệ thống CBTT của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2021; không CBTT trên trang thông tin điện tử của HNX đối với Báo cáo thường niên năm 2021.

Tập đoàn GCL bị phạt do không công bố thông tin
Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, công ty cũng CBTT không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của HNX đối với Báo cáo tài chính quý I/2022; CBTT không đúng thời hạn trên hệ thống CBTT của UBCKNN đối với: báo cáo tài chính quý II/2020, váo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2020, báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2020.

Quyết định xử phạt được đưa ra căn cứ theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán./.