Theo đó, số tiền Công ty này bị xử phạt là 70 triệu đồng vì báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Mức phạt này căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 34 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Trước đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã xử phạt vi phạm hành chính CtyCP Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định với số tiền là 7,5 triệu đồng vì nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng quá thời hạn quy định từ trên 1 tháng đến 12 tháng./.

D.T