Hội nghị được tổ chức nhằm thực hiện Quyết định số 287QĐ-BTTTT ngày 20/3/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật về dân tộc, tôn giáo cho công chức, viên chức sở thông tin và truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, phòng văn hóa - thông tin các huyện; phóng viên, biên tập viên báo/ đài trung ương và địa phương.

Phát biểu khai mạc, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Thông tin và Truyền thông Hồ Hồng Hải cho biết, do tình hình dịch Covid-19, đây là hội nghị tập huấn đầu tiên được tổ chức ở khu vực phía Bắc.

Tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật và kỹ năng viết bài về dân tộc, tôn giáo
Quang cảnh tại hội nghị

Hội nghị nhằm tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; chính sách, pháp luật và chấp hành chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo ở các khu vực dân cư, tổ chức, vùng miền. Đồng thời, đóng góp của các dân tộc thiểu số, tổ chức, cá nhân vào việc xây dựng, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam, gìn giữ phát huy giá trị văn hóa dân tộc Việt Nam; đẩy mạnh đấu tranh với các biểu hiện lệch lạc, lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo gây ảnh hưởng tới trật tự, an toàn xã hội và đời sống nhân dân.

Hội nghị gồm hai chuyên đề: Chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước Việt Nam về tôn giáo và một số kỹ năng thông tin trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; chính sách pháp luật về dân tộc tại Việt Nam và kỹ năng tuyên truyền chính sách, pháp luật về dân tộc.

Tại hội nghị, đại diện cơ quan báo chí đã được nghe các báo cáo viên đến từ Ban Tôn giáo Chính phủ, Ủy ban Dân tộc trình bày về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo; đồng thời hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng viết bài về các chủ đề này.

Việc tổ chức tập huấn sẽ giúp các cơ quan báo chí và những phóng viên, biên tập viên thực hiện trực tiếp hiểu và nắm rõ hơn về công tác dân tộc tôn giáo, đảm bảo thông tin trung thực, khách quan, kịp thời, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu Nghị quyết của Đảng đã đề ra./.