xuc tien thuong mai

Cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động xúc tiến thương mại để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Ảnh: T.U

Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) vừa có văn bản đề nghị các sở công thương phối hợp, triển khai đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các nội dung quy định của pháp luật, các thủ tục hành chính trong hoạt động xúc tiến thương mại cho tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin để tránh việc đi lại, tiếp xúc trực tiếp gây nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. ‌Đồng thời, cục khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp trong việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích đối với các thủ tục hành chính về khuyến mại, hội chợ, triển lãm thương mại.

Chú ý, trong quá trình triển khai cần rà soát, đảm bảo không để xảy ra tình trạng gây khó khăn, phức tạp cho các tổ chức, doanh nghiệp khi áp dụng các dịch vụ công trực tuyến. Cụ thể một số trường hợp: Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ thông báo khuyến mại qua dịch vụ công trực tuyến nhưng vẫn phải đến trực tiếp để nhận Giấy tiếp nhận hồ sơ hoặc nhận qua đường bưu điện; tổ chức, doanh nghiệp khi nộp hồ sơ bị yêu cầu nộp thêm các tài liệu, giấy tờ không nằm trong thành phần hồ sơ theo quy định của pháp luật hiện hành; các nội dung, cách thức khai báo trên Hệ thống dịch vụ công được xây dựng, thiết kế chưa phù hợp gây khó khăn cho tổ chức, doanh nghiệp khi kê khai nội dung.

‌Bên cạnh đó, các sở công thương cần chủ động hướng dẫn tổ chức, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trong hoạt động xúc tiến thương mại, trong đó có thủ tục thông báo khuyến mại trên Cổng Dịch vụ công quốc gia: www.dichvucong.gov.vn để giảm thời gian, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp.

Mặt khác, Cục Xúc tiến thương mại cũng đề nghị các sở công thương tham mưu, báo cáo UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để thực hiện đúng theo quy định về thời gian công bố, giúp các doanh nghiệp có thể chủ động và thuận lợi trong việc xây dựng kế hoạch, đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn.

Được biết đến thời điểm hiện tại, một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chưa ban hành danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh theo quy định./.

Tố Uyên